Yhdessä yritysten puolesta

Yritysyhteistyö

Opinnäytetöiden, harjoitteluiden ja projektitöiden lisäksi ammattikorkeakoulut ja yritykset voivat tehdä monenlaista muutakin yhteistyötä. Käytännössä tämä voi olla melkein mitä tahansa innovaatioiden kehittämisestä tapahtumien järjestämiseen. Ammattikorkeakouluista yritys löytää opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi opetushenkilökunnasta oman alansa vankkoja asiantuntijoita sekä mittavia uusia verkostoja. Erilaisia yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi opiskelijavierailut työpaikoilla, tutkimusyhteistyö, rekrytointimessut, partneriyritystoiminta, opettajien työelämäjaksot, mentori-toiminta ja räätälöidyt täydennyskoulutuspaketit.

Esimerkki: Kansainvälisten opiskelijoiden mentorointiohjelma

HERA (Helsinki Education and Research Area) Internationalin kansainvälinen mentorointiohjelma käynnistyi syksyllä 2012. Tässä ohjelmassa ovat mukana Helsingin seudun korkeakoulujen lisäksi Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut.Mentorointi on toimiva ja testattu menetelmä, jota on jo pitkään käytetty työelämässä muun muassa hiljaisen tiedon siirtämiseen ja etenkin johtajien ja asiantuntijoiden oppimisen nopeuttamiseen ja urakehityksen tukemiseen. Toiminnan avulla Suomessa opiskelevat kansainväliset tutkinto-opiskelijat ja suomalaisessa työelämässä toimivat kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneet mentorit yhdistetään. Mentorointi tarjoaa opiskelijoille uudenlaisen kannustimen työelämään ja organisaatioille erinomaisen väylän kansainvälisyyteen ja uusiin verkostoihin.

Lisätietoa kansainvälisistä osaajista löytyy täältä.