Yhdessä yritysten puolesta

Yliopisto

Kehity ja kehitä – yhteistyössä Lahdessa toimivien yliopistojen kanssa

Lahden Yliopistokampus on verkostomallinen tiedeyhteisö, joka palvelee alueen elinkeinoelämää tutkimuksen ja koulutuksen kautta. Lahdessa Yliopistokampuksen muodostavat Helsingin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto. Tutustu Yliopistokampuksen toimintaan ja kysy kumppaniksi!

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Lahden Yliopistokampus profiloituu tutkimukseen ja kehittämistoimintaan, jolla tähdätään kaupunkiympäristöjen ja niiden elinkeinoelämän kehittymisen tukemiseen. Tutkimuksen painopistealoja ovat ympäristö, käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta ja hyvinvointi. Näillä aloilla Lahdessa toimii mittava, kansainvälisen tason omaleimainen tiedeyhteisö. Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaavat alueella toimivat professorit ja tutkimusryhmät. Kokonaisuus on kiinteä osa emoyliopistojen tutkimusta, ja samalla sillä on vahva yhteys päijäthämäläiseen elinkeinoelämään.

Koulutus

Lahden Yliopistokampuksen yksiköt tarjoavat yliopistotason opetusta sekä tutkintoon johtavana perus- ja jatkokoulutuksena, että eripituisina maisteri- ja täydennyskoulutusohjelmina ja avoimina yliopisto-opintoina. Koulutuksia voidaan järjestää myös tilauksesta esimerkiksi yrityksille.

Harjoittelupaikat ja opinnäytetyöt

Tarjoamalla 1-3 kk harjoittelupaikan yliopisto-opiskelijalle yritys saa mahdollisuuden hyödyntää uusinta tietoa ja kontaktin tulevaisuuden rekrytoitaviin. Ulkomaalaisen opiskelijan avulla yritys voi luoda kontakteja vientiin, ja opiskelija saa arvokasta työkokemusta. Lahdessa toteutetaan kansainvälistä kaupunkiympäristöjen maisteriohjelmaa.

Lahden Yliopistokampus