Yhdessä yritysten puolesta

Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarit myöntävät

  • ATA carnet -tulliasiakirja
  • Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus

Kauppakamarit vahvistavat mm.

  • Kauppalaskuja
  • Pakkalistoja

Kauppakamarit antavat

  • Suositukset vientiyrityksille
  • Force majeure -todistukset
  • Lukuisat erityistodistukset 

ATA carnet on tulliasiakirja väliaikaiseen vientiin

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jonka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. Lyhenne ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission) kertoo, että kysymyksessä on tavaroiden väliaikainen maastavienti. 

ATA carnet'lla voidaan väliaikaisesti viedä

  • kaupallisia tavaranäytteitä,
  • ammatinharjoittamisvälineitä ja
  • näyttelytavaroita

ATA carnet -järjestelmään kuuluu 78 maata. ATA carnet on voimassa yhden vuoden, ATA carnet’n voimassaoloaikana voidaan tehdä yksi tai useampi matka ATA carnet-sopimuksen solmineisiin maihin Lisätietoja ATA carnet’sta 

Euroopan UNIONIN alkuperätodistus

Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia käytetään EU:n ja kolmansien maiden välisessä kaupassa osoittamaan tavaroiden alkuperä tullaus- ja kaupallisten vaatimusten mukaisesti.

Yleisen alkuperätodistuksen perusteella ei koskaan myönnetä alennettua tullikohtelua eli ns. preferenssikohtelua. Lisätietoja alkuperätodistuksesta

Kauppalaskun vahvistaminen

Kauppakamari vahvistaa kauppalaskun ns.VISAED-leimalla sekä päiväyksellä ja valtuutetun henkilön allekirjoituksella. 

Suositukset vientiyrityksille

Kauppakamari kirjoittaa jäsenyritykselleen suosituskirjeen, jonka vientihenkilö voi esittää esim. uudelle mahdolliselle asiakkaalle uuteen vientimaahan mennessään. 

Todistus ylivoimaisesta esteestä l. Force majeure -todistus

Kauppakamarin lakimies laatii tarvittaessa todistuksen, jossa todetaan jokin tietty toimituksen viivästymisen aiheuttava tapahtuma, esim. lakko tai tulipalo, mutta ei arvioida sen oikeudellisia vaikutuksia.

Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat lukuisia erilaisia vientiin tarvittavia todistuksia. 

Lisätietoja Tullin nettisivuilla

hinnasto

Todistuksen normaali vahvistusmaksu on 30,- euroa ja vahvistetun lisäkopion 16,- euroa. Vientiasiakirjojen lunastusmaksut 2019.

LISÄTIETOJA:

Ulkomaankaupan asiakirjoja voi vahvistaa Hämeen kauppakamarissa ma - pe klo 9.00 – 11.30 ja klo 12.30 – 16.00.

Asiakaspalvelu puh. 040 455 5610

Lahden toimisto

Aleksanterinkatu 17 A, 4. krs, 15110 Lahti

Hämeenlinnan toimisto

Raatihuoneenkatu 17, 4. krs, 13100 Hämeenlinna