Yhdessä yritysten puolesta

Työssäoppiminen

Tarjoa nuorelle mahdollisuus työssäoppimiseen yrityksessä

Työssäoppiminen on keskeinen osa ammatillista koulutusta. Ottamalla työssäoppijan yritykseesi, tarjoat nuorelle mahdollisuuden oppia työtehtäviä käytännön työssä. Työssäoppimisjaksojen kautta voit ennakoida tulevaa, saada uusia työntekijöitä ja helpottaa rekrytointia.

Yhteistyössä voit vaihtaa oppilaitoksen kanssa uusinta tietoa alan kehityksestä ja ennakoida osaavan henkilöstön saatavuutta. Samalla yrityksellesi tarjoutuu mahdollisuus luoda työnantajakuvaa yrityksestä ja koko alasta. Se on myös yksi markkinointikanava lisää.

Mitä oppilaitos tarjoaa?

Oppilaitos tarjoaa yrityksille osaavia nuoria opiskelijoita työssäoppimaan. Yrityksen kanssa yhteistyössä suunnitellut ja toteutetut työssäoppimisjaksot ja siihen liittyvät ammattiosaamisen näytöt ovat yritykselle hyvä mahdollisuus saada koulutettu osaaja yritykseen.

Opiskelijoiden työssäoppiminen jaksottuu tutkinnon eri vuosille ja työssäoppimisjaksojen pituudet vaihtelevat.

Tutustu työelämän esimerkkeihin