Yhdessä yritysten puolesta

Työpaikkaohjaaja

Haluatko työssäoppijan yritykseesi, mutta mietit, miten ohjata opiskelijaa?

Työpaikkaohjaajakoulutus tarjoaa valmiuksia opiskelijan ohjaukseen ja kohtaamiseen sekä opiskelijan työskentelyn arvioimiseen. Koulutuksia järjestetään jatkuvasti. Ne voidaan toteuttaa joustavasti yrityksen kanssa sopien joko työpaikalla tai tarpeen mukaan myös oppilaitoksessa. Myös opettaja voi kouluttaa työpaikkaohjaajia esim. työssäoppimisen ohjauksen yhteydessä.

Työpaikkaohjaaja jakaa omaa osaamistaan tulevalle ammattilaiselle ja kehittää samalla myös itseään. Opiskelijan ohjaaminen tarjoaa työpaikkaohjaajalle samalla tilaisuuden arvioida omaa työtään, työskentelytapojaan ja tottumuksiaan.