Yhdessä yritysten puolesta

Toiminta

Toiminta

Kauppakamarin tehtävänä on edistää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta, valvoa toiminta-alueensa elinkeinoelämän yhteisiä etuja sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Tehtävänsä toteuttamiseksi kauppakamari:

  • tekee aloitteita ja antaa viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa,
  • harjoittaa yritystoiminnan edistämiseksi tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa,
  • tarjoaa jäsenilleen yritystoimintaan liittyviä palveluita

 

Kauppakamarin julkisena tehtävänä on:

  • tilintarkastuslaissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä ja valvoa tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä sekä
  • vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. Kauppakamarien toimintaa säätelee kauppakamarilaki ja säännöt.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, puh. 040 739 9303.

 

Hämeen kauppakamarin toiminta-alue

Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta sekä Kanta-Hämeen maakunnista Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat. Kauppakamari toimii 18 kunnan alueella.