Yhdessä yritysten puolesta

Kauppakamarin toiminta

Kauppakamarin tehtävät

Kauppakamarin tehtävänä on edistää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta, valvoa toiminta-alueensa elinkeinoelämän yhteisiä etuja sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Tehtävänsä toteuttamiseksi kauppakamari:

  • tekee aloitteita ja antaa viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa,
  • harjoittaa yritystoiminnan edistämiseksi tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa,
  • tarjoaa jäsenilleen yritystoimintaan liittyviä palveluita

Kauppakamarin julkisena tehtävänä on:

  • vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjoja.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. Kauppakamarien toimintaa säätelee kauppakamarilaki ja säännöt.

Vahva alueellinen vaikuttaja

Hämeen kauppakamarin työssä korostuu vahva alueellinen rooli. Hämeen maakuntien on oltava riittävän vahvoja aluehallinnossa ja maakunnissa on oltava vahvat kuntarakenteet.

Hämeen kauppakamarin tavoitteena on olla tehokkain ja kiinnostavin elinkeinoelämän järjestö toiminta-alueellamme. Tämä tapahtuu siten, että

  • keskitymme vaikuttamistyössä niihin asioihin, jotka parantavat alueemme yrityksien kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa
  • teemme työmme sitoutuneesti, jäsenistön odotuksiin vastaten 

Hämeen kauppakamarilla on painopistealueillaan, luottamushenkilöidensä ja jäsenyhteisöjensä ansiosta

  • paras alueellinen elinkeinoelämän asiantuntemus
  • kattavin yritysverkosto sekä
  • tehokkain alueellinen edunvalvontaorganisaatio.

Hämeen kauppakamarin toiminta-alue

Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen. Kauppakamari toimii 18 kunnan alueella.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303