Yhdessä yritysten puolesta

Patria

Opiskeluun liittyvä työharjoittelu Patrian Hämeenlinnan tehtaalla LCS-osastolla

"Nuori tuo meille uusia ajatuksia, antaa meille suuntaa nuorempien  sukupolvien näkökulmasta työelämään ja toivottavasti työnhakijoita tulevaisuuteen"

Patria Land Services Oy:n LCS-osaston toimipiste sijaitsee Hämeenlinnassa. LCS (Life Cycle Support) -osasto vastaa ajoneuvojen elinkaarituesta. Elinkaaren tukipalveluihin sisältyvät: projektien hallinta, logistisen tuen suunnittelu, huoltosuunnittelu, tekninen dokumentointi, koulutus-, huolto- ja tukipalvelut,  perushuollot –ja modernisoinnit, varaosat ja erikoistyökalut, kenttähuolto (rauhanturvaoperaatiot), ajoneuvolautan tukitoiminnot, missiosuunnittelu ja kustannuslaskenta. Elinkaaren tukipalveluiden tarkoitus on varmistaa toimintakuntoisen ajoneuvolautan käytettävissä olo kaikkina aikoina kaikkialla. Tämä sisältää joustavan ja luotettavan palvelun läpi koko tuotteen elinkaaren.

Otamme mielellämme harjoittelijoita suorittamaan opiskeluun liittyvää työharjoittelua osastoille, joilla on opiskeluun sopivia työtehtäviä sekä resursseja riittävään työnohjaukseen ja –valvontaan.  Opintojen kannalta on erittäin hyödyllistä päästä tekemään omaan alaan liittyviä työtehtäviä. Harjoittelupaikkoja tarjoamalla voimme tukea nuoren innostusta opiskeluun, löytämään oman alansa ja mahdollisen työpaikan loma-ajoiksi tai opintojen suorittamisen jälkeen. Opiskelijamme ovat tulleet eri opintoasteilta:  ammattikorkeakoulusta, ammattikoulusta sekä yläasteelta. Harjoitteluajanjaksot vaihtelevat koulutusasteen vaatimusten mukaan kahdesta viikosta useampaan kuukauteen,  mahdollisesti myös pitempään ajanjaksoon, jona suoritetaan lopputyö yritykseemme.

Harjoittelua käytännössä

Opiskelija itse ottaa yhteyttä yritykseemme ja harjoittelee työpaikan hakua. Sovimme tapaamisajankohdan, jolloin haastattelemme nuoren, täytämme koulun ja yrityksen tarvitsemat dokumentit, sovimme aloitusajankohdan sekä työnaloittamiseen liittyvät asiat. Harjoittelijalle mietitään  tehtävät hänen opiskeluunsa peilaten ja jos mahdollista, tutustuminen useampaan erilaiseen työtehtävään.

TET-harjoittelussa nuoret siivoavat, arkistoivat, inventoivat, pakkaavat varaosia ja tekevät pihatöitä. TET-harjoittelun tavoitteena on tutustuttaa nuori työelämän vaatimuksiin mm. noudattamaan sovittuja työaikoja, ottamaan vastuuta annetuista tehtävistä, ymmärtämään työelämän vuorovaikutuksen merkitys sekä se, kuinka hän voi hyödyntää peruskoulussa opiskeltavia aineita työelämässä. Harjoittelujakson päätteeksi annamme palautetta ja havainnollistamme tehtyjen tehtävien kautta miten näissä haasteissa on onnistuttu, esim. tervehtiikö nuori aamulla työkavereitaan, kuinka reippaasti hän selviytyy työtehtävistä ja ovatko työtehtävät vastanneet odotuksia. Harjoittelija puolestaan miettii, mistä koulussa opiskelluista aineista hänelle on ollut hyötyä jakson aikana.

Ammattikoulusta harjoittelemaan tuleville nuorille työtehtävät mietitään opiskeltavalta alalta. Auto- tai kone- ja metallialan harjoittelijat menevät huoltoasentajien työpareiksi, huoltamaan ja korjaamaan ajoneuvoja. Logistiikka-alan harjoittelijat työskentelevät varastossa varastohenkilöiden työparina pakkaamassa, inventoimassa ja järjestelemässä osia hyllyihin. Harjoittelujakson aikana opettaja vierailee yrityksessämme. Käymme läpi opettajan, nuoren ja työpaikkaohjaajan kanssa miten jakso on mennyt;  onko se vastannut odotuksia, tuntuuko ala edelleen kiinnostavalta, noudattaako nuori työpaikan sääntöjä, onko työpaikkaohjaajalla ajatuksia mihin nuoren kannattaa kiinnittää huomiota tai mihin hänen kannattaisi suuntautua sekä oppilaitoksen toiveita harjoittelujakson suhteen.

Ammattikorkeakoulusta tuleville harjoittelijoille olemme määritelleet tietyn työtehtävän esim. huollonsuunnittelijan avustaja. Hän hoitaa työtehtävää itsenäisesti saaden tukea työpaikkaohjaajalta. Työtehtävät pyritään suunnittelemaan siten, että siitä on hyötyä lopputyölle tai siten, että nuori voi jatkaa yrityksessämme seuraavana kesänä koulun loma-aikana. Usein näistä harjoittelujaksoista muodostuu pidempi suhde yritykseen.

Harjoittelun onnistumiseksi tiivis yhteistyö oppilaitoksen, nuoren ja työohjaajan välillä on tärkeä

Nuori saa kokemusta työelämästä, oppii uusia asioita käytännön kautta hyödyntääkseen niitä opinnoissaan  ja toisinpäin, näkökulman miten voi hyödyntää koulussa oppimaansa käytännössä. Opiskelun aikana olisi erittäin hyödyllistä nähdä erilaisia työpaikkoja, jotta oppii ymmärtämään miten asioita voidaan tehdä erilaisilla tavoilla ja kaikki tavat voivat olla yhtä hyviä.

Opettajan tuki oppilaalle on tärkeä jakson aikana. Opettajan vierailu yrityksessä antaa nuorelle mahdollisuuden esitellä työtään ja hän haluaa tulla kuulluksi miten jakso on mennyt oman opiskelun kannalta.

Työpaikkaohjaajan ja nuoren yhteistyö on erittäin antoisaa. Pystymme antamaan toimintatapoja työelämään sekä opettamaan hiljaista tietoa, joka täydentää nuoren opintoja. Nuori tuo meille uusia ajatuksia, antaa meille suuntaa nuorempien  sukupolvien näkökulmasta työelämään ja toivottavasti työnhakijoita tulevaisuuteen.

Hyvin suunniteltu ja yhteistyössä suoritettu harjoittelujakso on kaikille osapuolille antoisa ja saamme nuoria haastamaan itseään opiskelussa ja pärjäämään tulevaisuuden työelämässä.

Kirjoittaja: Patria Land Services Oy, Life Cycle Support, Maria Noro, Myyntipäällikkö

www.patria.fi