Yhdessä yritysten puolesta

Osuuskauppa Hämeenmaa

Osuuskauppa Hämeenmaa

"Kokemukset ovat olleet todella positiivisia ja yhteistyö oppilaitoksen kanssa on ollut antoisaa molemmille osapuolille"

Osuuskauppa Hämeenmaa tarjoaa oman toimialueensa koululaisille ja opiskelijoille monia mahdollisuuksia työharjoitteluun.  Koska toimimme useammalla toimialalla, on meillä mahdollisuuksia ottaa työharjoitteluun eri ammattialojen opiskelijoita.

Peruskoulun työelämään tutustujat eli tettiläiset ovat tuttu näky marketeissamme, tavarataloissamme, liikenneasemillamme ja ravintoloissamme. Työelämään tutustumisjaksolla peruskoululaiset pääsevät näkemään kaupan ja ravintolan erilaisia työtehtäviä ja saamaan ensimmäiset kokemuksensa työelämästä. Monelle tettiläiselle hyvin mennyt TET-jakso mahdollistaa usein ensimmäisen kesätyöpaikan saamisen Hämeenmaalta. 

Lahden Sokos –tavaratalo on hyvä esimerkki  toimipaikasta, jossa on hyödynnetty monipuolisesti erilaisia työharjoittelumahdollisuuksia. Koulutuskeskus Salpauksessa merkonomitutkintoa suorittavia nuoria otetaan usein parin kuukauden työharjoittelujaksoille tavarataloon.  Nuoret pääsevät harjoittelujaksonsa aikana tekemään monipuolisesti myyjän tehtäviä. Jos opiskelijan asenne on kohdallaan ja hänellä on intoa ja halua oppia ja päästä tekemään erilaisia töitä, voi hän parhaimmillaan toimia harjoittelujaksonsa aikana asiakaspalvelutehtävissä täysipainoisesti.

Sokoksella on käytetty myös työssäoppijoita, jotka suorittavat työssäoppimisjaksollaan ammattiosaamisen näyttöjä. Pääsääntöisesti he ovat Koulutuskeskus Salpauksessa tai muussa toimialueemme ammatillisessa oppilaitoksessa liiketalouden perustutkintoa suorittavia aikuisopiskelijoita. Myös Kiipulan kuntoutuskeskuksen kautta on työssäoppimisjaksolla ollut ns. sopeutettua tutkintoa tekeviä merkonomiopiskelijoita. Nämä työssäoppimisjaksot kestävät jopa puoli vuotta.

Taufik Fatah Ahmad on tullut Sokoksen miesten pukeutumisen osastolle ensin maahanmuuttajille tarkoitetun kotoutumiskoulutuksen suomen kielen perusopintoihin liittyvään työharjoitteluun. Kun hän myöhemmin lähti suorittamaan Salpauksessa merkonomin tutkintoa näyttötutkintojen perusteella, pääsi hän työssäoppimisjaksolle samaiselle miesten osastolle.  Siellä Taufik suoritti ensin kevään ajan työharjoittelua. Koska hänen työpanokseensa oltiin Sokoksella todella tyytyväisiä, pääsi Taufik työssäoppimisjaksonsa päätyttyä  kesätyöntekijäksi samalle osastolle. Syksyllä opintojen taas jatkuttua työssäoppimissopimusta jatkettiin.  Koska opintoihin liittyy myös taloushallinnon opintoja, otettiin Taufik neljän viikon työssäoppimisjaksolle Hämeenmaan konttorille taloushallinnon osastolle, minkä jälkeen työssäoppiminen Sokoksella jatkuu edelleen.

Myös ravintolapuolella harjoittelijat ovat Hämeenmaalla tuttu näky. Esimerkiksi Riihimäen Prisman ravintolamaailmassa on ollut usein kokki- ja catering-alan nuorisopuolen opiskelijoita suorittamassa parin kuukauden työssäoppimisjaksojaan.  Käytännössä nuorille on suunniteltu työssäoppimisjaksolle tietyt tavoitteet yhdessä nimetyn työpaikkaohjaajan kanssa ja harjoittelun päätteeksi nuoret suorittavat asetettujen tavoitteiden pohjalta näytöt, joita sitten työpaikalla arvioidaan. Kokemukset ovat olleet todella positiivisia ja yhteistyö oppilaitoksen kanssa on ollut antoisaa molemmille osapuolille.

"Moni alun perin Hämeenmaalle työharjoitteluun tullut työntekijä on löytänyt meiltä myös vakituisen työpaikan opintojensa päättyessä. Ammattikorkeakoulun tradenomiopintojen työharjoittelujaksolle on meiltä monesti löytynyt paikka osuuskaupan konttorilta esimerkiksi palkanlaskennan puolelta."

Kokemukset työharjoittelijoista ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia. Jos työharjoittelija on innostunut harjoittelustaan, ja haluaa siinä hyvin pärjätä, on harjoittelujaksosta yleensä hyötyä molemmille osapuolille. Työnantaja saa harjoittelijoista monipuolisesti apua toimipaikan eri tehtäviin ja harjoittelun onnistuessa on usein mahdollista ottaa harjoittelija Hämeenmaalle myöhemmin työsuhteeseen, ensin vaikka kesätyöntekijäksi ja jos tarvetta pidempiaikaisille sijaisuuksille tulee, ovat harjoittelijat yleensä kullanarvoisia ja haluttuja työntekijöitä, kun heistä on työnantajalla jo jonkinlainen käsitys ja osaamistakin harjoittelun ajalta löytyy. Moni alun perin Hämeenmaalle työharjoitteluun tullut työntekijä on löytänyt meiltä myös vakituisen työpaikan opintojensa päättyessä.

https://www.s-kanava.fi/web/hameenmaa/etusivu