Yhdessä yritysten puolesta

Opinnäytetyö

Yrityksen kanssa yhteistyössä tehty opinnäyte palvelee yrityksen tarpeita ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden osallistua työelämään ja helpottaa hänen työllistymistään.

Opinnäytettä tehdessään opiskelija perehtyy yritykseen ja valittuun aiheeseen tekemällä esimerkiksi tuotteen, portfolion/työkansion, raportin, oppimispäiväkirjan, tutkielman tai videon.