Yhdessä yritysten puolesta

Opinnäytetyö

Haluatko kehittää yritystäsi? Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat valmiita ottamaan haasteen vastaan. Opinnäytetöiksi soveltuvat esimerkiksi suunnittelu- tai tuotekehitystyö, tutkimus, soveltava tutkimus, selvitystehtävä, tai kehittämistyö, jota tehdessään opiskelija hyödyntää ja soveltaa opintojen aikana kertynyttä tietotaitoaan. Opinnäytetyön laajuus vastaa noin kolmen kuukauden kokoaikaista työskentelyä.