Yhdessä yritysten puolesta

Opettajien työelämäjaksot

Opettajakin voi osallistua työelämäjaksolle yrityksessä. Työelämäjaksolla olevalta opettajalta saat ajantasaista tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja opiskelusta. Voit myös antaa suoraan palautetta oppilaitokselle koulutuksen kehittämisestä esimerkiksi koulutuksen sisällöistä.

Tätä kautta oppilaitos voi lisätä työelämän vaikutusmahdollisuuksia koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Näin oppilaitos voi parantaa myös koulutuksen laatua, vaikuttavuutta ja työelämävastaavuutta.

Opettaja voi tarvittaessa myös kouluttaa työpaikkaohjaajia yrityksellesi.