Yhdessä yritysten puolesta

Nordea

Nordea pankissa molemmat osapuolet hyötyvät

"Suurin hyöty – ihan molemmin puolin – on ollut mahdollisuus tunnistaa soveltuvuus pankkityöhön"

Nordea Pankki ottaa harjoittelijoita pääsääntöisesti ammattikorkeakoulusta, myös muutama on tullut II –asteelta. TET:läisiä käy hyvin harvoin – tässä ikäraja 18-vuotta asettaa esteen.

- Ei ole juuri mielekästä tarjota työtä, jossa ei voisi tutustua konkreettisesti pankkityöhön, kertoo Kirsti Korhonen Nordea Pankista.

Opiskelijat ovat huolellisen alkuperehdytyksen jälkeen toimineet toimihenkilötehtävissä kuten vakituisetkin henkilöt ja olleet suureksi avuksi asiakaspalvelutyössä. Päivittäispalvelutyössä toimimisen lisäksi heidän perehdytyssuunnitelmaansa kuuluu tutustuminen muihinkin konttorin tehtäviin muun muassa yrityspuoleen ja eri asiantuntijatehtäviin, jotta kokonaiskuva konttorin eri tehtävistä muodostuu. 

Suurin hyöty – ihan molemmin puolin – on ollut mahdollisuus tunnistaa soveltuvuus pankkityöhön. Monet harjoittelijoistamme on valmistumisen jälkeen palkattu vakituisiin tai määräaikaisiin työsuhteisiin. Joskus myös harjoittelija on itsekin todennut, ettei pankkityö olekaan ominta alaa.

Valmistautuminen opiskelijan harjoittelujaksolle tärkeää

Valmistautuminen opiskelijan työharjoittelujaksolle on tärkeää. Nordeassa konttorinjohtaja informoi henkilöstön uudesta harjoittelijasta ja laatii yksityiskohtaisen perehdytyssuunnitelman, sopii perehdyttäjät/tukihenkilöt, jotka käytännössä opastavat käytännön työhön ja toimivat koko harjoittelun ajan ”kummina”.  Konttorinjohtaja vastaa harjoittelun sujumisesta ja toimii niin sanottuna työpaikkaohjaajana.

Kaiken kaikkiaan yhteistyö opiskelijoiden kanssa on sujunut hyvin. Opiskelijat ovat enimmäkseen olleet erittäin innokkaita, aktiivisia ja oma-aloitteisia – nämä ovat tässä työssä menestymisen peruspilareita.

Nordea

Jonkin verran on ollut yllättävää, että perehdyttäminen on pitänyt aloittaa työelämän perusvalmiuksista, kun kokemusta työelämässä toimimisesta ei juuri ole ollut. Konttoreissa muu henkilökunta ottaa harjoittelijat ilolla vastaan ja omalta osaltaan edesauttavat tehtävään perehdyttämisessä.

Opettajat ovat lähinnä seuranneet harjoittelun etenemistä, eivät puuttuneet sisältöön, joka on työpaikkaohjaajan vastuulla. Opiskelijathan laativat työharjoittelusta raportin, josta ilmenee harjoittelun kulku.

Kuvassa konttorinjohtaja Kaija Hirvonen ja Julia Topinoja, joka on toiminut Hämeenlinnan konttorissa työharjoittelijana Koulutuskeskus Tavastiasta, jonka jälkeen kesäapulaisena ja nyt on palveluneuvoja tehtävässä opintovapaasijaisena.

www.nordea.fi

Nordea_logo