Yhdessä yritysten puolesta

Näyttötutkinnot

Suomessa näyttötutkintojärjestelmä on suunniteltu erityisesti aikuisille. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot eivät edellytä valmistavaa koulutusta. (Pakollisia opintoja on vain sosiaali- ja terveysalalla sekä kuljetusalalla). Osaaminen näytetään ja arvioidaan tutkintotilaisuuksissa. Yleensä tutkintotilaisuudet järjestetään työpaikalla todellisissa työtehtävissä. Suurin osa tutkinnon suorittajista kuitenkin tarvitsee tai haluaa oppia lisää ja kehittää omaa ammattitaitoaan tai omaa työtään. Opettaja ja tutkinnonsuorittaja yhdessä miettivät, mitä pitäisi tai voisi opiskella lisää ja missä. Oppimista voi tapahtua työpaikalla, oppilaitoksessa tai kotona.

Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä periaatteita ovat

kolmikantayhteistyö: työnantajatahojen, työntekijätahojen ja opettajien tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa, koulutustoimikunnissa, tutkintotoimikunnissa sekä näyttötutkintoja suunniteltaessa, järjestettäessä ja arvioitaessatutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavastatutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissahenkilökohtaistaminen.

Näyttötutkinto-opas 2015

Mitä ovat tutkintoon valmistavat koulutukset?

Koulutuksessa päivitetään tai kerrataan osaamista. Oppilaitos myös varmistaa, että tutkinnon suorittajan osaaminen on riittävä tutkintotilaisuuteen.