Yhdessä yritysten puolesta

Merivaara -konserni

Merivaara -konserni: Harjoittelijasta lisäarvoa

"Työharjoittelujakso on hyvä tapa rekrytoida myös vakituiseen työhön"

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Josefin Hoviniemen mukaan Merivaara-konsernin työharjoittelijakokemukset ovat yleensä olleet positiivisia. 

“Osa harjoittelijoista on toiminut hyvin oma-aloitteisesti ja tarttunut reippaasti tehtävään kuin tehtävään”, Hoviniemi kertoo. Hänen mukaansa harjoittelijan ottaminen vaatii kuitenkin yritykseltä aina myös resursseja, sillä harjoittelijan opastaminen ja perehdyttäminen vievät aina oman aikansa.

Hoviniemen tuoreessa muistissa on eräs kokemus viime vuodelta, jolloin opiskelija Lahden ammattikorkeakoulusta oli ilmaissut kiinnostuksensa tulla Merivaaralle työharjoitteluun ottamalla yhteyttä muutamaankin otteeseen. Opiskelija oli osoittautunut oma-aloitteiseksi, kielitaitoiseksi ja osaavaksi. Hoviniemen mukaan kyseinen harjoittelija oli tuonut paljon lisäarvoa heidän toimintaansa. “Pystyimme hyödyntämään hänen osaamistaan lukuisissa eri tehtävissä ja hän sai toivottavasti paljon arvokasta kokemusta.”

Hyvä rekrytointitapa

Hoviniemi kuvailee työharjoittelujakson olevan hyvä tapa rekrytoida myös vakituiseen työhön, mikäli yrityksillä on siihen mahdollisuuksia. Suoraan koulunpenkiltä tulevilla nuorilla on harvoin jo valmiina kaikkea sitä kokemusta mitä yritys tarvitsee, mutta harjoittelujakson aikana he oppivat ja saavat tilaisuuden näyttää kykynsä ja asenteensa työhön.

Suurin osa Merivaaran markkinoinnin työharjoittelijoista on ollut opintojensa loppuvaiheessa, eli kyseessä on ollut harjoittelujakso ennen lopputyön tekemistä tai siihen liittyen.

“Meillä on myös ollut harjoittelijoita, jotka saavat Työvoimatoimiston kautta koulutusta tai jatkokoulutusta uudelle uralleen”, Hoviniemi kertoo. “Tuotannossa on ollut myös niin sanottuja Rekrykoululaisia, jotka ovat tulleet Koulutuskeskus Salpauksen ja Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa tehdyn yhteistyöprojektin kautta.”

Asenne on harjoittelijan tärkein valmius

Opiskelijan valmiuksien hyödyntäminen työharjoittelussa riippuu Hoviniemen mukaan pitkälti sekä työtilanteesta että harjoittelijan oma-aloitteisuudesta ja osaamisesta. Hän korostaa, että työtehtävien osoittamisen kannalta on tärkeää saada tietoa siitä, mitä harjoittelija osaa.

Harjoittelijan on myös hyvä nähdä, mitä kaikkea yrityksessä tehdään. “Tehdessään monipuolisesti erilaisia tehtäviä hän oppii paremmin ja voi löytää sen osa-alueen, johon hän itse haluaa jatkossa panostaa”, Hoviniemi kuvailee. “Jonkun tietyn erityisosaamisen lisäksi oikea asenne työhön on yksi tärkeimpiä valmiuksia, koska teknisiä taitoja voi aina opiskella ja oppia työn kautta.”

Teksti: Mimmi Lehto, Essi Liiri, Liisa Niemi ja Annika Myllyoja Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden johtamisen ja viestinnän toisen vuoden opiskelijat

www.merivaara.fi