Yhdessä yritysten puolesta

Markprint Oy

Markprint Oy

Kirjapaino Markprintin kokemukset työharjoittelijoista ovat olleet positiivisia yrityksen perustamisesta (v. 1985) alkaen, kertoo yhteyspäällikkö Tarja Messo.

“Yrityksellämme on ollut periaate, että otamme työharjoittelujaksoille opiskelijoita vain sellaisina aikoina, kun meillä on ollut tarjota "oikeita" töitä. Näin opiskelija on voinut työskennellä nimetyn tukihenkilön kiinteässä ohjauksessa ja molemmat osapuolet ovat saaneet harjoittelujaksosta parhaan hyödyn. Opiskelijat ovat tuoneet myös piristävän tuulahduksen läsnäolollaan työyhteisöömme, jossa vakituiset työntekijämme ovat toimineet jo vuosia yhdessä ja totutuilla rutiineilla.”

Harjoittelijasta markkinointipäälliköksi

Messon mukaan parhaiksi työharjoittelukokemuksiksi voisi kutsua niitä tapahtumia, sekä työnantajan että harjoittelijan kannalta, joiden jälkeen on tapahtunut rekrytointi vakituiseksi työntekijäksi yrityksen palvelukseen.

Näin Markprintissa on tapahtunut joitakin kertoja. “Reproomme on palkattu muutama henkilö painopinnan valmistajaksi ja graafiseksi suunnittelijaksi. Meidän nykyinen markkinointipäällikkömme, joka on ollut yrityksen palveluksessa nyt jo yli 10 vuotta, tuli tutuksi kirjapainolle suorittaessaan opintoihinsa liittyvää työharjoittelujaksoa”, Messo sanoo.

Eritaustaisia harjoittelijoita

Markprintissa on vuosien aikana ollut työharjoittelijoita muun muassa Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutista, Koulutuskeskus Salpauksesta ja TET-harjoittelijoita eri peruskouluista.“Yliopistosta on ollut harjoittelussa yksi henkilö, joka on opiskelualansa asiantuntija ja tarjosi Markprintille tutkijapalveluita”, Messo kertoo. “Ammattikorkeakoulun sekä keskiasteen koulutustason opiskelijoilta odotamme ennakkoluulotonta asennetta tarttua töihin ja tuoda rohkeasti esille myös opiskeluissaan oppimaansa teoriaa. Lisäksi kannustamme heitä soveltamaan oppimaansa sitten täällä käytännön töissä”, hän jatkaa.

Lisäksi Markprint on osallistunut yhteistyökumppanina Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden laitoksen opiskelijatyöryhmän lopputyöhön. Työryhmä teki kokonaisvaltaisen selvityksen yrityksestä sekä sen markkinoinnista ja viestinnästä. “Saimme käyttöömme laadukkaan yritysportfolion, joka sisälsi myös raikkaita ehdotuksia uudistaa omaa viestintäämme”, Messo toteaa.

Koko graafista alaa koskeva murros on vaikuttanut myös Markprintissa niin, että heillä ei ole ollut parina viime vuotena työharjoittelijoita ammattikorkeakoulun tai keskiasteen koulutuksen linjoilta töiden vähäisyyden vuoksi. Töitä on ollut tarjota vain omalle vakituiselle henkilökunnalle.

Markprint TET-harjoittelija

“Viime viikolla meillä oli kuitenkin TET-harjoittelija Hollolan yläasteelta viikon tutustumisjaksolla kirjapainoon. Hänen isänsä on yksi vakituisista työntekijöistämme muun muassa digitaalisella painokoneella”, Messo kertoo.

Teksti: Mimmi Lehto, Essi Liiri, Liisa Niemi ja Annika Myllyoja Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden johtamisen ja viestinnän toisen vuoden opiskelijat

Kuva:Työharjoittelijat pääsevät Markprintissa tekemään oikeita töitä nimettyjen vastuuhenkilöiden ohjauksessa. Kuvassa yhteyspäällikkö Tarja Messo on tarkistamassa, kuinka TET-harjoittelija Heinillä sujuu sitomon jälkikäsittelyssä.

www.markprint.fi