Yhdessä yritysten puolesta

Lukio

Työelämään tutustuminen

Hämeenlinnan lukioissa opiskelee noin 1200 nuorta. On tärkeää, että teoreettisten lukio-opintojen ohessa nuoret saavat käytännön kokemusta työelämästä. Nuoret voivat myös tuoda oman tuoreen näkemyksensä yritysten käyttöön erilaisten projektien ja kehittämisideoiden myötä. Näin syntyy win-win tilanne. Oppilaitos-yritysyhteistyön kautta yritykset ovat päässeet testaamaan ja valitsemaan kesä- ja kausityöntekijöitä.

Hämeenlinnan lukioista Kaurialassa ja Lammilla on yhden päivän ja Lyseolla kahden päivän TET, jonka aikana opiskelijat voivat tutustua työpaikkoihin tai jatko-opintopaikkoihin tai molempiin. Lyseolla on pilotoitu tetin aikana erityisiä alapolkuja yhteistyössä HAMK:n kanssa esim.  sosiaali- ja terveysalan polku (1pv Keskussairaalassa 1pv HAMK) tai kulttuurialan polku (esim. kulttuurialantyöt ARX, Mainostoimisto ja HAMK Kulttuuriala).

Lukioiden opinto-ohjaajat toimivat yhteyshenkilöinä TET-paikkojen järjestelyissä. Opiskelijat voivat myös itse hankkia TET-paikan. Opiskelijoita on ohjattu käyttämään TET –paikan haussa apuna esim. Kehittämiskeskus Oy Hämeen Sorviin.infoa.

Opinto-ohjauksen syventävällä kurssilla järjestetään myös tutustumiskäyntejä yrityksiin ja työpaikkoihin sekä kutsutaan vierailijoita. Myös muiden aineiden opetuksessa järjestetään retkiä ja tutustumiskäyntejä. Esimerkiksi Teknologiateollisuudelta voi anoa kuljetustukea yritysvierailuja varten. Lisäksi Taloudellinen Tiedotustoimisto räätälöi opettajien työelämään tutustumisia ja vierailukäyntejä.

Hämeenlinnan lyseon lukiossa toimii Luovan yrittäjyyden linja, jossa voi opiskella jopa 20 kurssia yrittäjyyttä. Linjan kursseilla on runsaasti tutustumiskäyntejä yrityksiin ja lisäksi yrittäjät käyvät vierailijoina.

Yrittäjyyslinjan opiskelijoilla on viikon pituinen TET maaliskuun lopussa. Tavoitteena on tutustua yrittäjyyteen ammattina. TET –paikkojen hankkimisessa on auttanut mm. Hämeenlinnan Yrittäjät ry.

TiimiDiili

Yritys asettaa opiskelija tiimeille haasteen ja valitsee parhaan työn sekä antaa palautteen työskentelystä projektin aikana. Lue lisää TiimiDiilistä

Muita projektiesimerkkejä Luovan yrittäjyyden linjalta

Tallaamossa opiskelijat kehittivät kaupunkikävelyn, josta esim. matkailijat voivat hyödyntää tutustuessaan  Hämeenlinnan keskustaan.

Hugon jalanjäljillä matkailuyrittäjyysprojektissa opiskelijat loivat yhteistyössä Aulangon alueen yrittäjien kanssa elämyspolun Aulangolle. Polun kohteisiin ja tehtäviin voi tutustua mobiilisti.

Hämeenlinnan seudulla on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriön opinto-ohjauksen pilottihanke Elämäni peilit ja polut, jonka aikana on järjestetty lukio-opettajille työelämäiltapäivä ja jatko-koulutusmahdollisuuksiin tutustumista.

http://prezi.com/dmtqbm5nyyfd/tyoelamaan-tutustuminen-tet/