Yhdessä yritysten puolesta

Koskisen Oy

Koskisen Oy

”On hyvä, että esimerkiksi työnjohtotehtäviin tuleva työntekijä tuntee jo monipuolisesti yritystämme. Työnjohtajalla tulee olla osaamista muun muassa tuotannon suunnittelusta, rekrytoinnista ja henkilöstöasioiden hoitamisesta.”

Koskisen Oy on satavuotias puulle omistautunut perheyritys, jonka päätoimipiste on Järvelässä. Yritys jalostaa puusta muun muassa erilaisia vanerituotteita, lastulevyjä, sahatavaraa, rakentamisen komponentteja, sisustamisen tuotteita ja valmiita taloja. Koskisen Oy:lle Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat ja ennen kaikkea tekniikan alan opiskelijat ovat ykkösrekrytoinnin kohde. Yritys tarjoaa LAMK:n puutekniikan opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja ja opiskelijat tekevät heille vuosittain useampia opinnäytetöitä. Yhdessä suunnitellaan myös opetusta.

Toiminnasta hyötyvät kaikki osapuolet; opiskelijat, korkeakoulu ja yritys. Opiskelujen aikana kerätyn yhteistyön myötä syntyy myös usein pidempiäkin suhteita. Koskisen Oy:n työnjohtaja Petri Vuori on itsekin opiskellut Lahden ammattikorkeakoulussa. Hän teki aikoinaan opinnäytetyönsä Koskisen Oy:lle ja sai valmistuttuaan vuonna 2007 yrityksestä työpaikan työnjohtajana.

Koulutussuunnittelija Juha Mourujärven mukaan uuden työntekijän rekrytointi menee usein juuri näin. Opiskelija tulee tutuksi harjoittelussa, yritysprojektissa, kesätöissä tai opinnäytetyön kautta.

www.koskisen.fi

Koskisen