Yhdessä yritysten puolesta

Kela

Kelan asiakaspalvelun laadun tutkimus yhteistyössä oppilaitoksen kanssa

Kansaineläkelaitoksen Etelä-Suomen aluekeskus halusi tutkituttaa asiakaspalvelun laatuaan Etelä-Suomessa sijaitsevissa Kelan toimipisteissä.

HAMK Business Point organisoi toimeksiannon. Toimeksianto suoritettiin Mystery Shopping -menetelmällä. Tutkimuksen aikana suoritettiin 100 opiskelijakäyntiä. Tutkimuskäynnin jälkeen opiskelijat arvioivat palvelun laadun tutkimusta varten luoduille lomakkeille. HAMK Business Point kokosi tulokset yhteen ja luovutti valmiin raportin Kelalle.

www.kela.fi