Yhdessä yritysten puolesta
30.09.2020 09:00 - 12:00

WEBINAARI: Johtaja, Ota vastuullinen toiminta sekä riskien hallinta tavaksi – ja kasvata kassavirtaa

Webinaari

CRnet ja Strategic Accounting tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua koulutukseen, jossa läpileikkaavana teemana on yrityksen vastuullinen toiminta niin ympäristön, talouden kuin ihmisten näkökulmasta.

Vastuullinen toiminta on nouseva trendi nykypäivän liiketoiminnassa.
Tässä koulutuksessa keskitytään löytämään niitä tekijöitä, joilla yrityksen toimintaprosesseja kehitettäessä muutokset tehdään vastuullisuutta parantaen, esimerkiksi pystytään kehittymään vastuullisesti ilmastomyönteisemmäksi, pystytään työ- ja toimintaympäristöjen jatkuvasti kiihtyvässä muutoksessa tekemään vastuullisia valintoja ja samalla säilyttämään kannattava ja kestävä kasvu sekä miten samalla ratkaistaan entistä nopeammalla syklillä vastaan tulevia johtamisen uusia haasteita.

Lisäksi koulutuksessa saadaan eväät ymmärtää yrityksen tai organisaation kassavirtatuloksen todellinen näkökulma, sen tärkeys sekä sen hyödynnettävyys kehitystoimien onnistumisen osoittajana. Liiketoimintaan liittyviä kustannuksia jää piiloon toimitusjohtajilta ja ylimmän johdon ihmisiltä, koska osa kustannuksista selviää vain kassavirtalaskelmasta. Kassavirtatuloksen näkökulmalla päästään kiinni prosesseihin, joissa muutoksia tapahtuu. Virallisen tuloslaskelman rivit eivät näitä muutoksia pysty näyttämään.

Miksi osallistua koulutukseen?
• Uusia ajatuksia strategisen ja operatiivisen toiminnan tueksi.
• Lisää ymmärrystä vastuullisen toiminnan tärkeydestä nykypäivän liiketoiminnassa.
• Vastuullisen toiminnan, vastuun kantamisen ja hiilijalanjäljen välisen yhteyden kassavirtatulokseen.
• Mitä kassavirtatulokset kertovat ja miten niiden avulla voidaan johtaa, seurata, ohjata ja palkita?
• Miten kassavirtatulos lasketaan tavalla, että se mahdollistaa keskinäisen vertailun sekä miten se poikkeaa virallisesta tuloksesta?

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti omistajille, toimitusjohtajille ja johtoryhmille sekä vastuullisuuteen liittyvistä asioista vastaaville. Koulutuksesta hyötyvät myös muut yrityksissä ja organisaatioissa päätöksiä tekevät henkilöt.

OHJELMA

klo 8.45-9 liittyminen webinaariin

klo 9

Johdanto
• Esitellään koulutuksen sisältö ja kouluttaja.

Ekologisuus liiketoiminnan prosesseissa ja miten se hyödyttää kassavirtaa
• Käydään läpi ekologisuuden merkitys nykypäivän liiketoiminnassa. Miten siihen pystytään entistä paremmin kiinnittämään huomiota, varsinkin prosessien näkökulmasta katsottuna sekä miten sitä huomioidaan myös kassavirran näkökulmasta.

Ekonomia liiketoiminnassa ja hyödyt miksi sitä tulisi tarkastella juuri kassavirtatuloksen näkökulmasta
• Käydään läpi kassavirtatulos käsitteenä, sen hyödyt viralliseen tuloslaskelmaan nähden ja miten kassavirtatulosta hyödynnetään yrityksen strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa entistä paremmin.

Aito vastuullisuus ja ihmiskeskeisyys liiketoiminnassa sekä miten ne kytkeytyvät kassavirtatulokseen
• Käydään läpi aidon vastuullisen toiminnan rakentuminen ja mikä sen tarkoitus yrityksen liiketoiminnassa on.
• Tuodaan kassavirtanäkökulma mukaan toiminnan vastuullisuuteen ja ihmiskeskeisyyteen. Mitä hyötyä näiden asioiden huomioiminen ja kehittäminen tuo rahan näkökulmasta? Miten näitä abstraktejakin käsitteitä voidaan rahassa mitata?

Yhteenveto
• Mitä vastuullinen toiminta todella tarkoittaa, miten se tulee huomioida liiketoiminnassa ja miten se hyödyttää toiminnan kehittämistä.
• Miksi kassavirtatulos kannattaa ottaa yritystoiminnan keskiöön sekä tueksi kaikelle toiminnalle.

klo 12 webinaari päättyy

Kouluttajat:

Tuula Pohjola, TkT, Toimitusjohtaja, Crnet Oy.

Vastuullisen liiketoiminnan tiennäyttäjä Tuula, väitteli tekniikan tohtoriksi yritysten ympäristölaskennasta Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden osastolta vuonna 1999. Tuula on vuosien aikana konsultoinut satoja yrityksiä sekä kouluttanut tuhansia ihmisiä vastuulliseen toimintaan ympäristön, talouden ja ihmisten näkökulmasta.

Riku Lehtinen, Pääanalyytikko ja hallituksen puheenjohtaja, Strategic Accounting Finland Oy.

Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen.  Riku on Suomen kokeneimpiin kuuluva liikkeenjohdon konsultti, erityisalueenaan talousmallinnus. Hän on konsultoinut ja kouluttanut tuhansia yrityksiä ja ihmisiä niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorilla vuodesta 1976 lähtien.
Riku on analysoinut neljällä vuosikymmenellä yli 6.000 yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin talousyksikön kassavirtojen käyttäytymistä kaikilta toimialoilta ympäri maailmaa muun muassa johtamisen, markkinoinnin, tuotannon, prosessien, investointien, sopeutusten, erilaisten kannustinjärjestelmien, omistajan vaihdosten, fuusioiden sekä konsernikokonaisuuksien ja niiden osien näkökulmista.

 

Ilmoittautuminen viimeistään ti 29.9. klo 12 mennessä.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Paula Ahokanto, p. 040 455 5617 tai paula.ahokanto(at)hamechamber.fi

Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 280 euroa/henkilö + alv 24% ja normaalihinta 405 euroa/henkilö + alv 24%. Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen. Maksu sisältää kirjallisen materiaalin ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Peruutusehdot: Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme puolet osallistumismaksusta. Kaksi päivää ennen tilaisuutta ja sen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Mikäli koulutukseen ilmoitettu henkilö on estynyt, voi hänen tilalleen tulla organisaatiosta toinen henkilö.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin. Koulutuksen järjestämisen ehtona on koulutuskohtaisen vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen.

Luonut: Paula Ahokanto | Viimeksi muokattu: 22.06.2020 13:24