Yhdessä yritysten puolesta

Hankeyhteistyö

Ammatillinen osaaminen kehittyy oppilaitosten ja yritysten välisissä yhteistyöhankkeissa, joilla pyritään pysyviin toiminnallisiin muutoksiin. Myös uusia innovatiivisia oivalluksia syntyy yhteistyön rajapinnoissa.

Hanketoiminnan avulla etsitään muun muassa ratkaisuja, joilla tuetaan opiskelijoiden työllistymistä ja joustavia opintopolkuja. Tavoitteena on, että nuori työllistyy hänelle parhaiten sopivaan tehtävään ja yritys saa motivoituneen ja kehittyvän työntekijän.

Hankeyhteistyössä oppilaitos tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tulla mukaan kehittämään. Yhteistyöyritys saa mahdollisuuden kertoa yrityksen ja alan tarpeista, joita koulutuksen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon.    

Jokaisen hankkeen kohdalla yritys ja oppilaitos sopivat erikseen tavoitteista, toimintatavoista ja toteutuksesta.