Yhdessä yritysten puolesta

Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki

Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki

Tuija Lehto

Kuvassa pankinjohtaja Tuija Lehto.

Pankinjohtaja ja henkilöstöasioista vastaava Tuija Lehto Hämeenlinnan Seudun Osuuspankista kertoo, että työharjoittelijakokemukset ovat olleet hyviä ja opiskelijoita on usein otettu töihin harjoittelun jälkeen.

Merkittävä rekrytointikanava

Onnistunut työharjoittelu johtaa usein rekrytoimiseen. Lehto kertoo, että työntekijä, joka muutama vuosi sitten tuli pankkiin ensin harjoittelijaksi ja palkattiin sen jälkeen vakituiseksi, on juuri aloittanut erään yksikön vetäjänä.

Lehto kertoo myös käyvänsä joka syksy Hämeen ammattikorkeakoulussa puhumassa Hämeenlinnan Seudun Osuuspankista ja sen tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista ja toisinaan hänellä on joku harjoittelun kautta taloon päätynyt työntekijä mukanaan ikään kuin vahvistamassa hänen kertomaansa.

Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ottaa TET-harjoittelijoita yläkouluista viikon tai kahden viikon mittaisiin harjoitteluihin ja lukiolaisia yhden tai kahden päivän työelämätutustumisjaksoihin. Merkonomit, yo-merkonomit ja tradenomit harjoittelevat useampia kuukausia. Yleisesti ottaen pankkialan peruskoulutuksen taso on Lehdon mukaan noussut. Vielä noin kymmenen vuotta sitten pankkiin tultiin töihin yo-merkonomin peruskoulutuksella, mutta nyt tilanne on muuttunut niin että pankkiin tulevilla nuorilla on aikaisempaa korkeampi peruskoulutustaso; nykyään harjoittelijat ovat useammin tradenomeja kuin yo-merkonomeja. Kaupallisen alan opiskelijoiden lisäksi Hämeenlinnan Seudun Osuuspankilla on tarjota ravitsemusalan harjoittelupaikkoja pääkonttorin keittiöllä.

Paikallisuus ja asenne painavat

Lehdon mukaan tradenomeista suuri osa tulee Hämeen ammattikorkeakoulusta, mutta myös muualla opiskelevat nuoret ovat tervetulleita taloon. Harjoittelijoita valittaessa katse on jo tulevaisuudessa ja Hämeenlinnan seudulta kotoisin olevat opiskelijat ovatkin usein etusijalla sen mahdollisuuden vuoksi, että he saattavat asettua takaisin kotipaikkakunnalleen.

Lehto kertoo, että opiskelijoilta ei odoteta pankkialan tuntemusta. Tärkeämpää on, että opiskelija on alasta aidosti kiinnostunut, ja että hän osaa perustella miksi haluaa pankkiin harjoitteluun. Myös asenteella on iso rooli onnistuneessa harjoittelussa. “Esimerkiksi perustason kassatyöskentelyä ei tule lainkaan väheksyä ja vältellä, vaan parempi on, jos tekee annetut työt hyvin, vaikka ne eivät ole välttämättä juuri sitä, mihin opiskelija tähtää. Pankissa työskentely on ennen kaikkea asiakaspalvelua ja myyntityötä, joten avoimuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä. Alan tuntemisen sijaan opiskelijoilta odotetaan oma-aloitteisuutta ja kysymyksiä. Lisäksi harjoittelun jälkeen jokaiselta opiskelijalta kerätään palaute.”

Mahdollisuus kesätöihin

Opiskelijalla on muutaman kuukauden näytön paikka, kun hän pääsee harjoitteluun. Lehdon mukaan jo lyhytkin harjoittelujakso antaa näyttöä opiskelijasta työntekijänä. Työntekijöiden kanssa käytävissä kuukausikeskusteluissa harjoittelijallakin on mahdollisuus tuoda omia valmiuksiaan ja toiveitaan esiin harjoittelun jatkon suhteen. Esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat otetaan harjoitteluun maaliskuussa ja heidät perehdytetään kevään aikana niin hyvin, että heillä on mahdollisuus jatkaa kesätöihin. Hyvällä kesätyöntekijällä on mahdollisuus jatkaa työsopimustaan syksyllä.

Teksti: Mimmi Lehto, Essi Liiri, Liisa Niemi ja Annika Myllyoja Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden johtamisen ja viestinnän toisen vuoden opiskelijat