Yhdessä yritysten puolesta

Hämeen kauppakamari

Minä – työharjoittelija

Olen Susanna Selin, 32-vuotias merkonomiopiskelija. Olen tutkinnon suorittajana Koulutuskeskus Salpauksessa liiketalouden perustutkinto -linjalla. Aloitin opintoihini liittyvän harjoittelujakson helmikuun puolessa välissä Hämeen kauppakamarissa.

Aiempia harjoittelukokemuksia minulla on puutekniikan insinööriopintojen tiimoilta Erteline Oy:ssä (2002) sekä Koskisen Oy:ssä (2004-). Ertelinessa harjoitteluni kesti kolmisen kuukautta, jonka jälkeen jäin kesätöihin vielä toiseksi kolmeksi kuukaudeksi. Harjoittelun aikana sain tutustua jokaiseen työvaiheeseen kalustevalmistuksessa eli sain olla vierailevana tähtenä jokaisessa työpisteessä kahden viikon ajan. Kesätöihin jäin paketointiin. Minut otettiin myönteisesti ja positiivisesti vastaan jokaisella työpisteellä, sain oikeasti kokeilla omin käsin kaikkia eri työvaiheita ja nähdä alusta loppuun mm. miten alkupään varastoon toimitetusta pinnoittamattomasta vanerista ja lastulevystä syntyi risteilyaluksen hytin vaatekaappikompleksi.

Koskisella työpistettä sai toivoa jo haastattelutilanteessa.

Susanna Selin

Minulle tarjottiin joko viilun lajittelua tai paketointia. Päädyin jälleen paketointiin, tosin monella tapaa erilaiseen työpisteeseen kuin aiemmassa harjoittelussani. Koskisella järjestettiin perehdytyksen yhteydessä kierros tehdasalueella, mutta muuten muiden työpisteiden esittely ja niihin tutustuminen jäivät pitkälti muilta työkavereilta saadun informaation varaan. Oma työpiste ja sitä edeltävät sekä seuraavat vaiheet kyllä tulivat tutuksi tuon harjoittelun aikana. Suuret harjoittelijamäärät tekevät isoille yrityksille haastavammaksi jokaisen työharjoittelijan huomioimisen yksilönä ja henkilökohtaisesti.  Jäin kaipaamaan enemmän perehdytystä, vaikka harjoittelijoille yhteisesti suunnatun ”yritys tutuksi –päivän” merkeissä.

Niin kuin usealle muullekin jossain elämän vaiheessa käy, minä jouduin toteamaan, ettei ensimmäinen opiskeluvalintani ollut kuitenkaan ”se mun juttu”. Jäin töihin muutamaksi vuodeksi perheyritykseemme Ajan Aarteet Oy:öön kirpputoribisneksen pariin ja koetin siinä ohessa kovasti pohtia, mikä haluaisin olla isona. Hain opiskelemaan liiketalouden perustutkintoa iltalinjalle ja pääsin mukaan.

Nykyisessä harjoittelussani kauppakamarilla olen saanut alusta lähtien kokeilla ja tehdä erilaisia tehtäviä. Jo haastattelussa minulta tiedusteltiin tarkkaan, mitä kaikkea minun pitää harjoittelussani suorittaa ja kokea, jotta se täyttäisi opintojeni vaatimukset. Minua ei siis haluttu ottaa vain kiireapulaiseksi kaappeja tai arkistoja siivoamaan, vaan oikeasti tekemään sitä, mikä auttaisi minua opintojeni suorittamisessa. Alun perin suunnitelmissani oli sisällyttää harjoitteluuni myös kirjanpitoa ja palkanlaskentaa, joita minulla ei täällä kauppakamarilla ole mahdollisuutta tehdä. Koulun puolelta selvisi kuitenkin, että voisin halutessani suorittaa lisää osa-alueita tutkintooni myös myöhemmin, valmistumiseni jälkeen.

Tärkeintä minulle harjoittelijana on mukaan pääseminen, päästä tekemään oikeasti oikeita töitä. Myös perehdytys yrityksen taustoihin, työn eri vaiheisiin, oman vastuuhenkilön lisäksi muihin työtovereihin sekä heidän tehtäviinsä yrityksessä, ovat ymmärtämisen ja oppimisen kannalta olennaisia. Uusien ideoiden vastaanottaminen avoimin mielin ja käytännön kokeilun kautta, voi viedä kertaheitolla aimo harppauksen kehitystä eteenpäin jonkin työvaiheen suhteen. Kokonaisuuden hahmottaminen ja tehokas oppiminen rakentuu useista palasista. Tärkeimpänä kaikista se tunne, että minäkin olen yksi teistä; työyhteisön jäsen. Minuakin kuullaan.