Yhdessä yritysten puolesta

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen työharjoittelijakokemuksia

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen toimistosihteeri Elina Erikssonin mukaan heidän työharjoittelijakokemuksensa ovat olleet enimmäkseen myönteisiä, vaikka joukkoon on mahtunut myös opiskelijoita, joilla valmiudet eivät ole vielä ihan riittäneet työharjoitteluun. Kehittämiskeskuksessa työharjoittelijoina on ollut TET-harjoittelijoita ja toisen asteen työssäoppijoita sekä tyttöjä että poikia. “Kaikilta on sujunut hyvin kokousjärjestelyt ja kahvitukset, mutta pojat ovat olleet hiukan näppärämpiä tietokoneiden kanssa. Suurin puute nuorilla on ollut oma-aloitteisuus ja tervehtiminen”, Eriksson toteaa. 

ATK-taidoista hyötyä harjoittelussa

Eriksson kertoo, että hyviä kokemuksia on tullut messuosastojen tekijöistä, sillä nuorilta on tullut hyviä ideoita, kun heille on antanut vapaat kädet osastojen suunnittelemiseksi. Yleensä opiskelijat tekevät rutiinitöitä. Eniten Forssan Seudun Kehittämiskeskuksessa on hyödynnetty opiskelijan ATK-taitoja. Lisäksi suurin osa opiskelijoista on suorittanut näytön työharjoittelujakson aikana - useimmiten asiakaspalvelutilanteesta.

työssäoppija FSKK

Kuvassa Elina Eriksson ja työssäoppija Eemi Salo

Erilaisista harjoitteluista varmuutta työelämään

Osalle opiskelijoista harjoittelupaikka Forssan Seudun Kehittämiskeskuksessa on voinut olla ensimmäinen tai hyvin erilainen aikaisempaan harjoittelupaikkaan verrattuna. Erikssonin mukaan erilaisuus on hyvä asia, sillä näin opiskelija saa enemmän varmuutta työntekoon siirtyessään työelämään. Opiskelijoilta odotetaan aktiivisuutta, kiinnostusta saamiinsa työtehtäviin ja ymmärrystä siitä, mitä on tekemässä.

Hyvänä uudistuksena tuli aikoinaan työharjoittelujakson pidentäminen. Kun jakso on tarpeeksi pitkä, pystyy nuoren perehdyttämään paremmin. Eriksson painottaa, että opiskelijoista on oiva apu, kun heille vain antaa mahdollisuuden tehdä monenlaisia työtehtäviä. Eriksson myöntää kuitenkin, että tämä vaatii enemmän omaa työpanosta.

Teksti: Mimmi Lehto, Essi Liiri, Liisa Niemi ja Annika Myllyoja Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden johtamisen ja viestinnän toisen vuoden opiskelijat

www.fskk.fi