Yhdessä yritysten puolesta

Etelä-Suomen Sanomat

Etelä-Suomen Sanomat ja oppilaitosyhteistyön pitkät perinteet

"Työelämään tutustujat pyritään perehdyttämään toimituksen tekemän sisällöntuotannon lisäksi koko tuotantoprosessiin"

Etelä-Suomen Sanomat on tehnyt pitkäjänteistä ja laajaa yritys-oppilaitosyhteistyötä jo vuosia. Yhteistyön tavoitteena on tutustuttaa koululaiset sanomalehteen ja sen lukemiseen sekä näin osaltaan varmistaa myös tulevaisuuden lukijakunta sekä alan kiinnostavuus työympäristönä.

Keskeinen rooli yhteistyössä on Sanomalehtien liitolla (www.sanomalehdet.fi), joka järjestää vuosittain kouluille suunnatun sanomalehtiviikon. Sanomalehtiviikon aikana myös Etelä-Suomen sanomat toimittaa lehtiä kouluille, joissa niitä käytetään laajasti monien oppiaineiden opetuksen tukena. Sanomalehtien liitto puolestaan julkaisee eri oppiasteille suunnattuna tehtäviä, joilta opettajat voivat hyödyntää opetuksessa lehtien lukemisen ohella.

Etelä-Suomen Sanomissa on jo vuosia tehty työtä yritys-oppilaitosyhteistyöhön tätäkin enemmän. Lehti on perinteisesti mielenkiintoinen ja haluttu vierailukohde. Lehden tekoon tutustuu vuosittain sekä koululaisryhmiä että muita alasta tai viestinnästä kiinnostuneita ryhmiä. Lisäksi lehti on haluttu työelämään tutustumisen kohde. TET-jaksoilla on toimitustyöhön tutustutus vuosittain useita henkilöjä. Työelämään tutustujat pyritäänkin ottamaan lehdessä vastaan hyvin ja perehdyttämään heidät Etelä-Suomen Sanomien toimituksen tekemän sisällöntuotannon lisäksi myös koko tuotantoprosessiin.

Oppilaitosyhteistyö on medialle tärkeä osa sekä työnantajamielikuvan rakentamisen elementtinä että yhteistyöverkostojen ylläpitäjänä. Vain sitoutumalla pitkäjänteiseen jatkuvaan yhteistyöhön voidaan tästä toiminnasta saada laajoja vaikutuksia, joilla myös oppilaitosten halu tehdä yhteistyötä jatkossakin varmistetaan.

Etelä-Suomen Sanomien yritys-oppilaitos yhteistyöhön liittyviin kysymyksiin vastaa päätoimittaja Heikki Hakala, heikki.hakala@ess.fi tai Mediatalo ESAn henkilöstöjohtaja Minna Valonen, minna.valonen@mediataloesa.fi.

 

http://www.mediataloesa.fi/

http://www.ess.fi/