Yhdessä yritysten puolesta
09.04.2019 - 13.05.2019

Ennakoinnin ja liiketoimintadatan analysoinnin valmennusohjelma

HAMK, Visamäen kampus, Vankanlähde 11, Hämeenlinna

Yritysten on varauduttava toimintaympäristön muutoksiin, ennakoitava tulevaisuutta ja uudistettava liiketoimintaa. Yrityksissä tarvitaan lisää osaamista tulevaisuustiedon hyödyntämiseen ja käyttöönottoon sekä tiedolla johtamisen käytäntöjä.

Valmennusohjelma PK-yrityksille

HAMK valmentaa keväällä 2019 pk-yrityksiä kaksiosaisella valmennusohjelmalla:

Osa 1: Liiketoimintaa tukevan ennakoinnin perusteet (12h)

Valmennus on suunnattu organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille, jotka voivat hyödyntää ennakointia organisaationsa toiminnan kehittämisessä. Jokainen valmennusaihe sisältää johdannon aiheeseen ja soveltavan osuuden, jota voi hyödyntää omaan strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Osallistua voi yksittäisiin valmennusaiheisiin tai koko valmennukseen.

Päivämäärät ja sisältö, osa 1 (PDF)

Osa 2: Liiketoimintadatan analysointi ja käyttö osana päätöksentekoa (12h)

Valmennus on suunnattu organisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille, jotka voivat hyödyntää analysointia organisaationsa toiminnan  kehittämisessä. Kaksi ensimmäistä valmennussessiota käsittelee johtamista liiketoimintatiedolla sekä tiedon analysointia ja visualisointia. Kaksi jälkimmäistä sessiota on työpajoja, joissa osallistujat käsittelevät edustamansa yrityksen dataa. Tämä valmennus on suunniteltu suoritettavaksi kokonaisuutena.

Päivämäärät ja sisältö, osa 2 (PDF)

Valmennus on maksuton

Valmennus on maksuton ja se luokitellaan de minimis -tueksi.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi, 0400 534 131

Valmennukseen osallistuvien yritysten tulee täyttää lomake, joka löytyy sivulta: www.hamk.fi/tuleva/#valmennusohjelma

Valmennus on osa Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) -hanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto. Hanketta toteuttaa Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Yhteistyökumppanina on Hämeen kauppakamari.

Luonut: Nina Karilahti | Viimeksi muokattu: 20.03.2019 11:13