Yhdessä yritysten puolesta
03.10.2018 12:37

Brexitissä ei ole voittajia

Suomen talouden ja työpaikkojen kannalta on tärkeää säilyttää mahdollisimman häiriötön yhteistyö Iso-Britannian kanssa erosopimuksen sisällöstä huolimatta. Yhteistyö ei voi kuitenkaan enää olla yhtä helppoa kuin aiemmin. https://kauppakamari.fi/2018/09/24/brexitissa-ei-ole-voittajia/

Tullin verkkosivuilla on tietoa brexitin vaikutuksista tulliselvitykseen

https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tullin-verkkosivuilla-on-tietoa-brexitin-vaikutuksista-tulliselvitykseen
https://tulli.fi/tietoa-tullista/ajankohtaista/brexit
https://tulli.fi/en/about-us/current-topics/brexit
https://tulli.fi/sv/om-tullen/aktuellt/brexit

Brexit - Ison-Britannian ero Euroopan unionista 

Brexitissä Suomen ensisijaisena tavoitteena on Suomen etujen turvaaminen EU:n jäsenvaltiona. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että EU:n yhtenäisyyttä ja sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ei vaaranneta.
https://um.fi/brexit-ison-britannian-ero-eu-sta

Brexit: Euroopan komissio kertoo, miten brexitiin on valmistauduttava

Euroopan komissio on tänään julkaissut tiedonannon, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen EU:sta on valmistauduttava ottamalla huomioon kaikki mahdolliset vaihtoehdot.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_fi.htm
https://eurooppatiedotus.fi/2018/03/14/kysymyksia-ja-vastauksia-ison-britannian-eu-erosta/

Brexit tuo Eurooppaan uuden tullirajan

Britannian EU-ero irrottaa maan unionin sisämarkkinoista ensi keväänä. Lähitulevaisuus näyttää, millaisin säännöin EU ja Britannia käyvät kauppaa brexitin jälkeen.
https://kauppapolitiikka.fi/markkinat/brexit-eu-tulliraja/

 

UM:n ja VNK:n brexit-tiedote

VARAUTUMINEN ISON-BRITANNIAN EROON EU:STA

Ulkoministeriö yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa pyytää sidosryhmiä huomioimaan komission 19.7.2018 julkaiseman tiedonannon varautumisesta Ison-Britannian eroon sekä tehostamaan varautumistoimia sopimuksettoman eron tilanteeseen.

Britannia eroaa EU:sta 30.3.2019. Käynnissä on neuvottelut erosopimuksesta. Molempien osapuolten tavoite ja tahtotila on, että yhteisymmärrys erosopimuksesta löytyy loka-marraskuun aikana. On kuitenkin erityisesti varauduttava kahteen lopputulokseen:

- Erosopimuksesta saadaan yhteisymmärrys syksyn 2018 aikana ja se saadaan voimaan 29.3.2019 mennessä, jonka jälkeen alkaa siirtymäaika. Siirtymäaika kestää 31.12.2020 saakka. Siirtymäajalla Britannia noudattaa EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin entiseen tapaan, mutta Britannia ei osallistu enää EU-päätöksentekoon.

- Jos erosopimusta ei ole saatu voimaan ennen eropäivää (29.3.2019), siirtymäkausi ei voi alkaa. Tällöin EU-oikeuden ml. EU:ta sitovien kansainvälisten sopimusten soveltaminen Britanniassa lakkaa. Tällä tarkoitetaan sopimuksettoman eron tilannetta (ns. ”no deal”-tilanne).

Erosta aiheutuu molemmissa tapauksissa seurauksia kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille sekä Britanniassa että EU:ssa. Muutokset ovat käsillä joko 30.3.2019 (sopimuksettoman eron tilanteessa) tai 1.1.2021 alkaen (erosopimus saadaan aikaan).

Tällaisia seurauksia voivat olla esimerkiksi
- EU:n ja Britannian välisellä uudella ulkorajalla käyttöön otettavat toimet, kuten tullaukset, tarkastukset ja verot, ja niihin liittyen lisääntynyt byrokratia
- Britannian myöntämien lupien ja todistusten voimassa olon tai henkilötietojen siirtoa koskevien edellytysten muuttuminen.
- Kansalaisten maahantulon ehtojen muuttuminen (passit, oleskeluluvat).

Brexitiin varautuminen on viranomaisten ja sidosryhmien yhteinen tehtävä, johon myös yritysten ja kansalaisten on osallistuttava. Komissio julkaisi 19.7.2018 tiedonannon, jossa se kehottaa jäsenvaltioita ja yksityisiä tahoja tehostamaan valmistautumistoimiaan kaikilla tasoilla ja varautumaan kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin.

Komission tiedonanto ja lehdistötiedote löytyvät osoitteesta:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_fi.htm

”Fact sheet” (Documents-kohta: SevenThingsEU27_FI) sisältäen seitsemän asiaa, jotka yritysten tulisi EU27-maissa tietää valmistautuakseen Brexitiin.

Komissio on julkaissut myös noin 70 eri alaa koskevaa ilmoitusta eron vaikutuksista. Ilmoitukset (notices) löytyvät niin ikään komission nettisivuilta:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

Kiinnitämme samalla huomiota myös Britannian sivustoihin ja eri aloja koskeviin ilmoituksiin eron vaikutuksista (How to prepare if the UK leaves the EU with no deal). Näihin varautumistoimiin voi tutustua osoitteessa:

https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

Pyydämme teitä informoimaan taloudellisia toimijoita aiheesta.

Tietoa varautumisesta tullaan sisällyttämään myös UM:n brexit-nettisivuille (um.fi).

Lisätietoja aiheesta antaa ulkoministeriössä TUO-20 (tuo-20@formin.fi) tai Kristiina Kauppinen (kristiina.kauppinen@formin.fi, p. 0295 351 826) sekä valtioneuvoston kansaliassa Johannes Leppo (Johannes.Leppo@vnk.fi, p. 0295 160 335) ja Silja Pasanen (Silja.Pasanen@vnk.fi, p.0295 160 402). Lisäksi eri ministeriöt vastaavat kukin hallinnonalansa mukaisesti sisältökysymyksistä ja varautumisesta.

Luonut: Tiina Halmeenmaa | Viimeksi muokattu: 03.10.2018 12:37