Yhdessä yritysten puolesta

Ammattikorkeakoulu

Miten organisaationne voi hyödyntää ammattikorkeakoulujen osaamista?

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu palvelevat alueen yrityksiä ja yhteisöjä monipuolisesti tarjoamalla asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Ammattikorkeakouluissa opiskelee yhteensä noin 14 000 opiskelijaa yli 50:stä eri maasta. Alempaan ammattikorkeakoulututkintoon (AMK) voi hakea joko lukio- tai ammatillisella perustutkinnolla, eli opiskelijat ovat yleensä iältään noin 18–25 vuotiaita. Ammattikorkeakouluissa opiskelee myös työssäkäyviä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (Master’s) suorittavia, joilla on jo vähintään kolmen vuoden mittainen työkokemus tai aikaisempi korkeakoulututkinto taustalla.

Työnantajat voivat hyödyntää ammattikorkeakoulujen eri alojen opiskelijoita, eli tulevaisuuden asiantuntijoiden osaamista, monella eri tavalla. Ammattikorkeakoulut tarjoavat yrityksille ja yhteisöille erilaisia oivallisia yhteistyötapoja:

Työharjoittelijoita – opiskelijoilla on alan tuorein tietotaito, jota kannattaa hyödyntää!

Opinnäytetöiden tekijöitä – opiskelija osaavat tarttua haastaviinkin toimeksiantoihin!

Projektityöntekijöitä – yhdistämällä kouluopetus ja työelämäyhteistyö molemmat osapuolet hyötyvät!

Ammattikorkeakoulu-yritysyhteistyö – hyödynnä räätälöityjä asiantuntija- ja koulutuspalveluita, kehittämishankkeita ja vaikkapa mentorointi-ohjelmia!

Työntekijöitä – valmistuvat opiskelijat ovat oman alansa ammattilaisia!


Lisätietoja ammattikorkeakoulujen yritysyhteistyötoiminnasta voit lukea oheisista linkeistä: