Yhdessä yritysten puolesta

Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillinen aikuiskoulutus pitää sisällään monenlaista kouluttautumista: muutaman tunnin täsmäaiheista tai lyhyistä lupakorttikoulutuksista parin vuoden mittaisiin mestaritason ohjelmiin. Pieni osa aikuisopiskelijoista opiskelee päätoimisesti päiväopiskelijana, useimmat kouluttautuvat tai suorittavat tutkintoja työn ohella. Yritys voi vastata kokonaan tai osittain koulutuksen kustannuksista. Koulutus voi tapahtua oppilaitoksen tai yrityksen tiloissa.

Työssäoppiminen

Työpaikkaohjaajakoulutus

Opettajien työelämäjaksot

Hankeyhteistyö

Oppisopimuskoulutus

Yhteishankintakoulutus

Näyttötutkinnot

Muu yhteistyö