Yhdessä yritysten puolesta
24.06.2013 12:18

Yritykset eivät tunne Nuorisotakuu-hanketta

Vajaa 10 % Hämeen kauppakamarin kyselyyn vastanneista ilmoitti osallistuneensa Nuorisotakuun toteuttamiseen muun muassa oppisopimuksella, työelämävalmennuksella, Tienaa tonni –jaksolla, tarjoamalla kesätöitä tai harjoittelupaikkoja. Esimerkiksi LähiTapiola Vellamo osallistuu Nuorisotakuuhaasteeseen tarjoamalla kymmenelle nuorelle kesätyöpaikan kuukaudeksi Lahden kaupungin valitsemaan julkisen sektorin kohteeseen.

– Nuorisotakuu on tuttu asia ja olemme yrittäneet sen myös huomioida rekrytoinneissa, kertoo Lammin Säästöpankin konttorinjohtaja Sari Reunanen. – Meillä on ollut työharjoittelijoina nuoria tradenomi-opiskelijoita, joiden kanssa on pystytty harjoittelun jälkeen jatkamaan yhteistyötä esimerkiksi kesätyösopimuksen muodossa.

Hämeen TE-toimiston Hämeenlinnan nuorten palveluissa toimiva asiantuntija Marita Pääkkönen sanoo, että työnantajat ottavat yhteyttä varsinkin Sanssi-palkkatukeen liittyen. – Työnantajat kysyvät palkkatuesta tai tarjoavat nuorille työkokeilupaikkoja, Pääkkönen kertoo ja jatkaa, että lisätietoja tarvitaan, jotta työnantajat oppivat käyttämään TE-toimiston palveluja.

Koulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tulee tiivistää

Yritykset ovat kiinnostuneet tuetusta työllistämisestä, mutta kertovat nuorten työllistämisen esteinä olevan heikko markkinatilanne, YT-neuvottelut, alalla tarvittava erityisosaaminen, työturvallisuus, tietosuoja tai työehtosopimuksen mukainen palkkataso. Moni kritisoi myös työvoimapalveluiden byrokratiaa ja hitautta. Yritykset toivovat koordinoitua ”yhden luukun” periaatetta, josta työntekijöitä ja harjoittelijoita voi tavoittaa. Lisäksi nuorten oma aktiivisuus ja asenne nousevat vastauksissa esille; ”nuoret eivät ole valmiita työelämään”.

– Koulutusta pitää suunnata yhä enemmän työelämätarpeisiin sopivaksi, ennen muuta perusasioiden ja
-valmiuksien osalta, toteaa hämeenlinnalaisen M-Components Oy:n toimitusjohtaja Juhani Lemström. Oppilasta pitää jo peruskoulusta alkaen ohjata työelämään. – Myös elinkeinoelämä on liian passiivinen kertomaan perustarpeistaan tulevaisuuden työntekijöidensä osalta. Koulu- ja yrityselämän yhteistyötä tulee entisestään tiivistää monipuolisesti myös pienin käytännöllisin keinoin, jotta oppilaat löytäisivät polun aikanaan työhön ja itsensä elättämiseen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, Lemström painottaa.

Lisätietoja:
M-Components Oy:n toimitusjohtaja Juhani Lemström, puh. 040 584 0424
Lammin Säästöpankin konttorinjohtaja Sari Reunanen, puh. 0400 753 927
Hämeen TE-toimiston asiantuntija Marita Pääkkönen, puh. 0295 041 715
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013

Hämeen kauppakamari on jäsenyritystensä edustajana tiiviisti mukana nuorten työllistämishankkeissa, kuten Hämeenlinnan seudun TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE sekä Lahden seudun Työn Kipinä, joihin myös Nuorisotakuu liittyy. Kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio toimii Työn Kipinä –kuntakokeilun ohjausryhmän jäsenenä ja kehityspäällikkö Mirja Ojantausta TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE –hankkeen markkinaryhmän vetäjänä.

Kauppakamarin Koulutusvaliokunnan ideoimana on julkaistu nettiopas Opiskelijasta Tekijäksi, jonka avulla yritykset voivat hahmottaa oppilaitosten tarjoamia työharjoittelumahdollisuuksia.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 27.11.2014 07:33