Yhdessä yritysten puolesta
31.10.2013 12:59

Vologdan alue etsii investointeja ja yhteistyötä Suomesta

Vologdan alueen liikenneyhteydet ovat sujuvat ja sijainti hyvä – venäläisen mittapuun mukaan ollaan kivenheiton päässä  Moskovasta pohjoiseen ja saman verran Pietarista itään. Yritysten toimintaympäristön paran­tamiseen kiinnitetään en­tis­tä enemmän huomiota. Metsä- ja maatalous, rakennusmateriaalit ja logistiikka, teollisuus, energia ja kunnallistekniikka, sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät asiat,  turismi, urheilu ja kauppa ovat kehitettävien asioiden kärkeä. Suomalaiset investoin­nit, kokemus ja tietotaito ovat tervetulleita alueelle. Kauppakamariyhteistyössä paneuduttiin tällä kertaa  liikenne- ja logistiikkakysymyksiin, koulutukseen sekä kaupan ja investointien lisäämiseen.

Suomen kauppakamareiden ja Venäjän kauppa- ja teollisuuskamareiden tapaaminen järjestettiin lokakuussa  2013 Vologdassa. Samalla kauppakamarilaiset tutustuivat Cherepovetsin ja Vologdan kaupunkeihin ja niiden tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Vologdan vahvuuksia hyvä sijainti ja liikenneyhteydet

Vologda rajoittuu pohjoisessa Arkangelin alueeseen, idässä Kirovin alueeseen, etelässä Kostroman, Jaroslavin ja Tverin alueisiin, lounaassa Novgorodin alueeseen, lännessä Leningradin alueeseen ja koillisessa Karjalan tasavaltaan.

Vologdan alue on pinta-alaltaan yhtä suuri kuin Tanska, Sveitsi, Belgia tai Hollanti, ja se kattaa vähän alle prosentin koko Venäjän pinta-alasta. Asukkaita alueella on 1,2 miljoonaa. Alueen hallinnollinen keskus on Vologda, joka on kuuluisa voistaan, pitseistään ja luostareistaan. Toinen merkittävä kaupunki on Cherepovets, jossa sijaitsevat Severstalin ja Fosagron valtaisat tehtaat.

Metalli-, teräs-, kemian-, metsä-, puunjalostus-, koneenrakennus-, kevyt-, elintarvike- ja lasiteol­lisuus ovat tärkeimmät teollisuudenalat.  Maataloudessa keskitytään nauta- ja siipikarjanhoitoon. Pelloilla viljellään pellavaa, vihanneksia ja perunaa.  Vologdan alue on tunnettu myös taide- ja käsitöistä. Veliki Ustjugin kaupungissa asuu venäläinen pakkasukko, jonka kanssa oma joulu­pukkimme tekee yhteistyötä. Alueen halki kulkevat kaasujohdot, mutta metsä on Vologdan alueen suurin luon­non­vara.

Alueen sijainti ja liikenneyhteydet ovat hyvät. Vologda on rautatieristeys, josta on yhteydet pohjoiseen Arkangeliin, itäiseen Kiroviin, eteläiseen Moskovaan ja läntiseen Pietariin. Länsiosissa sijaitseva Äänisen ja Rybinskin tekojärven yhdistävä kanava on osa Volgan Itämeren vesiyhteyttä. Alueelta on hyvät lento-, vesi- ja maantieyhteydet eri puolille Venäjää ja Venäjän ulkopuolellekin. Moskovan ja Pietarin markkinoille on lyhyt matka. Elokuussa 2013 Severstalin lento­yhtiö alkoi lentää välillä Helsinki-Cheveropets kolmasti viikossa tunnissa mukavalla Bombardierin koneella.

Suomalaisten kokemus ja tietotaito kiinnostavat

Alue tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia kaikenkokoisille yrityksille. Yritystoimintaa pyritään edistämään alueella sen omista lähtökohdista. Vuoteen 2020 ulottuvaan suunnitelmaan on kirjattu yritystoiminnan kehityssuunnat. Investoijia pyritään auttamaan kaikin tavoin.

Vologdan alueella halutaan kehittää koneenrakennusta, metsäteollisuutta, kulutustava­rateolli­suutta, tukkukauppaa ja palvelualoja. Koulutusta ja terveydenhoitoa pyritään myös edistämään. Uudet teknologiat, koneet ja laitteet sekä tietotaito kiin­nostavat vologdalaisia. Energiatehokkuus on toiminnan keskipisteessä, kun 1950-luvun taloja aletaan modernisoida. Suomalaisten kokemusta ja tietämystä peräänkuulutetaan. Metsästä saadaan raaka-ainetta huonekalu-, vaneri-, paperi- ja selluteollisuuteen. Alueella on olemassa ja suunnitteilla teollisuuspuistoja ja -alueita, joissa yrityksille pyritään luomaan suotuisat toimintaolosuhteet. Matkailun kehittämiseen panostetaan ja toivotaan yhteistyötä suomalaisten toimijoiden kanssa. Nykyisin Vologdasta matkustetaan mielellään Turkkiin, jonne ei vaadita viisumia, vaikka Suomi sijaitsee Turkkia lähempänä.

Vologdan alue etsii suomalaisia yhteistyökumppaneita myös puunjalostusteknologioissa ja turpeen hyödyntämisessä. Alueella järjestetään investointiseminaareja ja -foorumeja, joihin suomalaiset ovat tervetulleita. Vologdan alue on myös kiinnostunut koulutusyhteistyöstä.

Kauppakamarit yhdessä yritysten puolesta

“Molemminpuolinen informaationvaihto mahdollisista kehityssuunnitelmista ja kaupallisista hankkeista on aina ajankohtaista. Arktinen yhteistyö on merkittävä osa kauppakamariyhteistyötä, mutta molempien osapuolten on tunnistettava sen edut, asetettava päämäärät ja keinot päämäärien saavuttamiseksi”, totesi G.G. Petrov, Venäjän kauppa- ja teollisuuskamarin varapuheenjohtaja Suomalaisten ja venäläisten kauppakamarien kansainvälisessä foorumissa.

“Hyvät liikenneyhteydet parantavat mahdollisuuksia tehdä liiketoimintaa. 80 prosenttia rajanylityksistä tapahtuu Suomen eteläosissa, mutta painopistettä voitaisiin siirtää nykyistä pohjoisemmaksi. Viisumivapautta voitaisiin kokeilla Lapin ja Murmanskin alueilla, ja Parikkala-Syväoro –rajanylityspiste tulisi avata kansainväliselle liikenteelle. Rajanylitysten helpottuminen lisää turismia ja edistää investointien sijoittumista Suomeen”, totesi varatoimitusjohtaja Tommi Rasila Keskuskauppakamarista.

Suomalaisten ja venäläisten kauppakamarien kansainvälisessä foorumissa kuultiin esityksiä ja keskusteltiin muun muassa Suomen ja Venäjän välisten liikenneyhteyksien kehittämisestä, mahdollisesta alueellisesta viisumi­vapaan matkailun kokeilusta Lapin ja Murmanskin alueiden välillä, suomalaisten ja venä­läisten kauppakamarien yhteis­työn edelleen kehittämisestä, turismista sekä koulutukseen liittyvistä kysy­myksistä. Paikalla oli edustajia keskeisistä kauppakamareista molemmin puolin rajaa sekä Keskuskauppakamarista ja Venäjän federaation kauppa- ja teollisuuskamarista Moskovasta.

 

Kirjoittaja:

Anne Hatanpää, Yhteyspäällikkö, Keskuskauppakamari

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 28.10.2014 13:34