Yhdessä yritysten puolesta
01.07.2016 12:25

Vientivalvontaan liittyvät palvelut ja ohjeet

Suomessa kaksikäyttötuotteiden vientiä valvova lupaviranomainen on ulkoministeriö. Puolustustarvikkeiden vientilupaviranomainen on puolustusministeriö ja siviiliaseiden- ja patruunoiden vientilupaviranomainen Poliisihallitus. Näiltä sivuilta löydät ulkoministeriön vastuulla olevaan vientivalvontaan liittyvät palvelut ja ohjeet.

Vientivalvontaohjeistus yrityksille

Vientiluvan hakeminen 

Vientivalvonnan lomakkeet

http://www.formin.fi/public/default.aspx?nodeid=49658&contentlan=1&culture=fi-FI

Pakotteet maittain

Tässä listassa ovat pakotteiden kohteena olevat valtiot. Kunkin maan sivulla on tarkempaa tietoa siihen kohdistuvista pakotteista

http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=47853

Kaksikäyttötuotteiden vientiluvan hakeminen

Yritys tarvitsee luvan valvonnanalaisten kaksikäyttötuotteiden vientiin Euroopan unionin ulkopuolelle. Suomessa kaksikäyttötuotteiden vientiä valvova lupaviranomainen on ulkoministeriö. Hae vientilupaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Käytössä ovat yksittäis-, koonti- ja yleisluvat.

Sisämarkkinakaupassa eli EU:n sisäisille toimituksille tarvitaan lupa ainoastaan erittäin arkaluonteisille tuotteille, kuten esimerkiksi ydinaineet ja -laitteet. Tuotteet on lueteltu neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä 4.

http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49538&contentlan=1&culture=fi-FI

Kaupanesteistä ilmoittaminen

Ulkoministeriö tarjoaa yrityksellesi kaupanesteiden poistamiseen tähtäävää palvelua. Jatkuvan vuoropuhelun käyminen yritysten kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta toimimme mahdollisimman tehokkaasti esteiden poistamiseksi.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49183&contentlan=1
 

Luonut: Nina Karilahti | Viimeksi muokattu: 01.07.2016 12:31