Yhdessä yritysten puolesta
02.12.2014 15:52

Verotuksen kiristyminen jatkuu

Ansiotuloverotus on Suomessa kireää ja erityisen ankaria ovat rajaveroasteet. Lisätulosta maksettavat verot nousevat korkeiksi jo alle keskituloisilla. Ansiotuloverotuksen progressio on jälleen kiristymässä ensi vuonna, kun valtionverotuksen ylimmän tuloluokan rajaa lasketaan 100 000 eurosta 90 000 euroon. Ansiotuloverotus on kiristynyt viime vuosina myös kuntien korottaessa veroprosenttejaan.

“Korkeat rajaveroasteet eivät ole vain suurituloisten ongelma, vaan rajaveroasteet ovat todella korkeita jo alle keskituloisilla. Jotta työn määrää saadaan lisättyä, rajaveroasteiden alentaminen olisi ensiarvoisen tärkeää”, sanoo Järvikare.

Ansiotuloverotuksen keventäminen tekisi työn vastaanottamisesta kannattavampaa. Näin saataisiin käyttöön suurempi työpanos ja enemmän ihmisiä jakamaan verotuksesta aiheutuvaa taakkaa, mikä vahvistaisi julkisen talouden rahoitusta. Ansiotuloverotuksen keventäminen parantaisi myös ostovoimaa.

Perintö- ja lahjaveron kiristyminen vaikeuttaa sukupolvenvaihdoksia

Perintö- ja lahjaverotuksen asteikkoihin tulee 1 prosenttiyksikön kiristys jokaiseen portaaseen. Ylin veroprosentti I veroluokassa on noussut vuoden 2011 jälkeen 13 prosentista 20 prosenttiin. Kehitys on ollut päinvastaista kuin naapurimaissa, joissa perintö- ja lahjaverotus on poistettu.

”Jos yrityksellä on suunnitellussa sukupolvenvaihdoksessa yksi tai kaksi selkeää jatkajaa, perintö- ja lahjaverotus antaa huojennuksilla kohtuullisia mahdollisuuksia jatkaa toimintaa ilman merkittäviä rahoitusriskejä”, toteaa Polttimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pär-Gustaf Relander.

”Tilanne muuttuu epäoikeudenmukaiseksi, jos omistus pirstaloituu pieniksi osiksi useammalle henkilölle, jotka työskentelevät yrityksessä tai jos sukupolvenvaihdos tapahtuu äkillisesti kuolemantapauksen seurauksena. Tällöin perintö- ja lahjaveron maksuaikaa olisi syytä vähintään pidentää, jotta uudet omistajat ja viimekädessä yritys eivät menetä investointi- tai työllistämiskykyään verotaakan alla”, Relander jatkaa. ”Tällä hetkellä verotus ei ole oikeudenmukainen erilaisissa sukupolvenvaihdostilanteissa eikä se kannusta uusia omistajia jatkamaan yritystoimintaa vaan pahimmassa tapauksessa lamauttaa yrityksen toiminnan useaksi vuodeksi.”

Keskuskauppakamari on esittänyt, että perintö- ja lahjaverotuksen korotettuja veroprosentteja kohtuullistettaisiin. Myös veron maksuaikaa tulisi pidentää sukupolvenvaihdosten yhteydessä.

Hämeen kauppakamari järjestää Tilinpäätös- ja veropäivän seuraavaksi 4.12. Hämeenlinnassa.

Lisätietoja: Keskuskauppakamarin johtaja Terhi Järvikare, p. 040 7088 376 ja terhi.jarvikare@chamber.fi

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Paivi Pulkki | Viimeksi muokattu: 11.12.2014 15:52