Yhdessä yritysten puolesta
13.08.2014 11:18

Uusin tullisuspensiohakemuskierros avattu

Tavaran valmistajana voit hakea tullisuspensioita tai tariffikiintiötä jäsenmaan nimissä tehdyllä hakemuksella.

Tullisuspensio on EU:n määräajaksi myöntämä tullittomuus tai alennettu tulli tuotteiden teollisessa valmistuksessa käytettäville raaka-aineille ja puolivalmisteille, joita ei valmisteta tai ole saatavana EU:ssa. Tullisuspensioita voivat hakea kaikki EU-maiden toimijat. Tariffikiintiö on puolestaan tietylle tuontimäärälle määräajaksi myönnetty tullittomuus tai alennettu tulli. Tariffikiintiö voidaan myöntää tuotteille joita ei valmisteta EU:ssa tai joiden tuotanto EU:ssa on riittämätöntä.

Hakemukset toimitetaan tulliin, joka toimittaa kriteerit täyttävät hakemukset eteenpäin komissiolle. Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Hakemukset 1.7.2015 voimaan tuleviksi tullisuspensioiksi ja tariffikiintiöksi on jätettävä tulliin 29.8.2014 mennessä.

Lisätietoja

 

Lähde: http://www.team.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=309642&contentlan=1&culture=fi-FI

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 28.10.2014 13:34