Yhdessä yritysten puolesta
24.01.2013 13:20

Ukraina - Kasvava talous kahden tunnin lentomatkan päässä Suomesta

Ukraina sijaitsee Euroopan, Venäjän, Keski-Aasian ja Lähi-idän kauppareittien sydämessä. Harva tulee ajatelleeksi, että pinta-alaltaan Ukraina on Euroopan toiseksi suurin valtio. Sen rajanaapureita ovat Venäjä idässä, Valko-Venäjä pohjoisessa sekä Puola, Slovakia, Unkari, Romania ja Moldova lännessä. Etelässä rajana on Mustameri. Ukrainassa asuu noin 45 miljoonaa ihmistä eli lähes kaksi kertaa niin paljon kuin pohjoismaissa yhteensä. Kiovan, Ukrainan pääkaupungin, asukasluku on noin 2,6 miljoonaa, ja se on maan suurin kaupunki. Maan valuutta on Ukrainan hryvnia. Suora lento Helsingistä Kiovaan kestää vain kaksi tuntia.

Tammikuussa 2013 Maailmanpankki alensi Ukrainan vuoden 2013 BKT:n kasvuennustetta 3,5 prosentista 2,2 prosenttiin. Vuonna 2014 talouden arvioidaan kasvavan 3,2 prosenttia ja vuonna 2015 3,5 prosenttia. Ukrainan kauppa- ja teollisuusministeriön talousennusteet ovat Maailman¬pan¬kin ennusteita maltillisempia. Sen mukaan talous kasvaa 2,9 prosenttia tänä vuonna.

Rikkaiden luonnonvarojen hyödyntäminen vaatii lisää investointeja

Ukrainalla on rikkaat luonnonvarat, ja maaperä on hedelmällistä. Ukrainassa onkin lähes kolmasosa maailman ns. mustan mullan maasta. Viljelty peltoala on maailman suurimpia, mutta viljan tuotanto hehtaaria kohden on huomattavasti alhaisempi kuin Länsi-Euroopassa. Maatalous on kärsinyt investointien puutteesta. Maataloudessa käytettävää teknologiaa joko ei ole tai se on vanhentunutta. Maatalousmaan ostaminen ei ole toistaiseksi ollut mahdollista ulkomaalaisille. Ukrainan maaperässä on myös graniittia, liuskekaasua jne. Sen hiili- ja rautamalmivarannot ovat maailman suurimpia. Toistaiseksi luonnonvarat ovat olleet tehottomassa käytössä, koska investointeja ei ole tehty riittävästi.

Liiketoimintamahdollisuuksia ja veroetuja runsaasti eri aloilla

Ukrainassa on investoitu väestön koulutukseen. Tarjolla on erittäin ammattitaitoista työvoimaa. Palkka¬taso vaihtelee alueittain. Kiovassa palkkataso on maan korkein. Ukrainassa on myös panostettu infrastruktuuriin, mutta jatkossakin on tarvetta rakentaa teitä, logistiikkakeskuksia ja julkisia laitoksia. Maan ilmailu-, lentokone- ja laivanrakennus on kehittynyttä. Maassa on kilpailukykyinen ICT-sektori ja BPO/SSC- (Business Process Outsourcing/Shared Services Centres) eli Ulkoistamispalvelut/palvelukeskukset -sektori. Houkutellakseen investointeja Ukraina on luvannut verohelpotuksia yrityksille tietyillä toimialoilla: maatalous, laivanrakennus, kevyt teollisuus, lentokoneteollisuus, hotellitoiminta ja vaihtoehtoinen energia.

Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuuksia löytää liiketoimintamahdollisuuksia maatalouden ja siihen liittyvien toimintojen piiristä. Viljan varastoimiseen tarvitaan lisää siiloja. Maatalous tarvitsee koneita, rakennuksia ja nykytekniikkaa toimiakseen entistä tehokkaammin. Teknologiaa ja osaa-mista tarvitaan myös terveen ja turvallisen ruoan tuotannossa. Vuonna 2011 Ukraina oli yksi kolmesta suurim¬masta viljan viejästä ja maailman suurin auringonkukansiementen viejä.

Ukrainasta on kehittymässä turistien tulevaisuuden kohdemaa. Ukraina tarjoaa matkailijalle laskettelu- ja ranta-alueita, historiallisia nähtävyyksiä, musiikki- ja elokuvafestivaaleja. Suun-nitelmissa on rakentaa lisää hotelleja ja saneerata vanhoja.

Clean City -projektin mukaan Ukrainassa rakennetaan jätteenkäsittelylaitoksia sekä parannetaan jätteenkeräystä ja lajittelua. Jatkossa jätteestä on tarkoitus tuottaa energiaa ja saada raaka-aineita uuteen liiketoimintaan.

Suomalaisten yritysten tulisikin kartoittaa omat edellytyksensä menestyä Ukrainan kasvavilla markkinoilla ja etsiä yhteistyökumppaneita toiminnan aloittamiseksi tai laajentamiseksi.

Hyvän yhteistyökumppanin löytäminen avain menestymiseen markkinoilla

Venäjän ja Ukrainan liiketoimintaympäristöt muistuttavat toisiaan, joskin liike-elämän tavoitteena on euroop¬palainen malli. Mahdollisuuksia ja haasteita riittää. Yritys menestyy parhaiten Ukrainassa ja saa parhaan analyysin omista mahdolli¬suuksis¬taan Ukrainan markkinoilla, kun se löytää oikeat yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppanin etsimiseen kannattaa sijoittaa aikaa ja rahaa. Kun yhteistyökumppani on löydetty ja yrityksen toiminta on alkanut, on syytä panostaa kontrolliin ja läsnäoloon, jotta tietää, mitä yrityksessä todella tapahtuu.

Helsingin seudun kauppakamarin, Uudenmaan ELY-keskuksen, Maroite Oy:n ja Enterprise Europe Networkin yhteistyössä järjestämässä “Ukrainan markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet”-seminaarissa kerrottiin Ukrainan yrityksille tarjoamista mahdollisuuksista ja annettiin tietoa maasta. Tutustu seminaarin http://www.helsinki.chamber.fi/kansainvalistyminen/enterprise_europe_network/tilaisuuksien_materiaaleja/ukrainan_markkinat_ja_liiketoimintamahdollisuudet.3881.news

Ukraina kuuluu ATA carnet -tulliasiakirjan hyväksyvien 70 maan joukkoon. Kauppakamarien myöntävistä ja vahvistavista vientiin tarvittavista asiakirjoista löytyy lisätietoa internet-sivustolta: http://kauppakamari.fi/kansainvaliset-asiat/asiakirjat/ulkomaankaupan-asiakirjat-2/

Anne Hatanpää, asiantuntija, Keskuskauppakamari/FinnCham

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 27.11.2014 07:33