Yhdessä yritysten puolesta

Työpaikkaohjaaja

Erilaisia työpaikkaohjaaja- ja kouluttajakoulutuksia järjestetään vuosittain. Nämä perehdyttävät työntekijän työpaikkaohjaajana tai -kouluttajana toimimiseen. ”Työpaikkaohjaajakoulutus edistää työelämässä toimivien valmiuksia toimia ohjaajina ja kehittää työtään. Koulutus soveltuu sekä työpaikkaohjaajien että oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajien kouluttamiseen” (OPH)

Työnantajan tarpeeseen räätälöidään myös maksullisia koulutuksia. Aiheena voi olla vaikka uuden työntekijän (esim. maahanmuuttajataustaisen työntekijän) rekrytoiminen ja perehdyttäminen.

Tutkintosuoritusten arvioijakoulutus

Osana työpaikkaohjaajien koulutusta tai erikseen järjestettynä aikuiskoulutuksessa on tarjolla tutkintosuoritusten arvioijakoulutuksia. Aikuisten näyttötutkintosuorituksia arvioimaan tarvitaan tutkinnon järjestäjän edustajan lisäksi työnantajan edustaja ja työntekijöiden edustaja (kolmikantaperiaate). Näyttötutkintojen järjestäjien velvollisuus on huolehtia myös tutkintosuoritusten  arvioijien kouluttamisesta ja perehdyttämisesta. Yleensä tutkinnossa edellytetty osaaminen osoitetaan ja arvioidaan todellisissa työtehtävissä. Työpaikkaohjaajan koulutuksessa perehdytään siihen, minkälaista ammattitaitoa tutkinnon perusteissa vaaditaan, mitä pitää osata, jotta osaaminen on riittävää ja voidaan hyväksyä sekä miten ammattitaito punnitaan/mitataan/arvioidaan.

Oppilaitoksen tutkintovastaavat huolehtivat siitä, että arvioijat perehdytetään tehtäväänsä. Koulutus/perehdyttäminen voi tapahtua työpaikalla tai oppilaitoksessa, sen kesto on yleensä tunneista yhteen päivään. Työpaikkaohjaajien koulutus pdf