Yhdessä yritysten puolesta
28.01.2016 14:48

Tullin asiakaspalvelun rajoittaminen heikentää yritysten kilpailukykyä

Kauppakamarit ovat luovuttaneet Suomen Tullin johdolle kannanoton Tullin suunnitelmista rajoittaa asiakaspalvelua. ”Tulli on ilmoituksensa mukaan rajoittamassa muun muassa Lahden asiakaspalvelua yhteen päivään viikossa 1.3.2016 alkaen, vaikka sähköiset palvelut eivät vielä ole silloin käytössä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Asiakaspalvelun rajoittaminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia Suomen vienti- ja tuontikuljetuksille sekä yritysten kilpailukyvylle. 

Tullin tavoitteena on ollut rajoittaa asiakaspalvelun aukioloaikoja vuosina 2018 - 2019, jolloin sähköisten palvelujen on tarkoitus olla yritysten käytettävissä. Tullilla on vuoteen 2020 asti velvollisuus hoitaa asiakaspalvelua, jotta kaikki ulkomaankaupassa tarvittavat asiakirjat saadaan käsiteltyä ilman kohtuutonta viivettä.                                                       

Tiedotteensa mukaan Tulli kuitenkin selvittää asiakaspalvelun rajoittamista yhteen päivään viikossa Jyväskylän, Kokkolan, Lahden, Oulun, Rauman, Tampereen ja Vaasan toimipaikoilla jo 1.3. alkaen. Lisäksi asiakaspalvelun rajoittamista selvitetään Hakkilan, Hangon, Porin, Tornion (Hallituskatu ja Etelätulli) ja Turun toimipaikoissa 1.6. alkaen. 

Yritysten ulkomaankaupan tullipalvelut turvattava 

Aukiolon rajaaminen tuo vakavia ongelmia muun muassa Tullin vahvistusta vaativissa ulkomaankaupan asiakirjoissa. Rajallisista aukioloajoista syntyy merkittävää haittaa yrityksille ja johtaa suoraan asiakkaiden menettämiseen muissa maissa toimiville kilpailijoille. 

Toimitusaika ja –varmuus ovat keskeisiä vientiyritysten kilpailukykytekijöitä, eivätkä kuljetusaikataulut voi noudattaa Tullin rajoitettua aukioloaikaa. 

”Olemme seuranneet huolestuneina Tullin aikeita rajoittaa asiakaspalveluaan yhteen päivään viikossa”, toteaa Kemppi Oy:n varatoimitusjohtaja Mika Kuusela. ”Kykymme palvella globaaleja asiakkaitamme toimitusten osalta tulee kärsimään. Viivästymiset kuljetuksissa lisäävät myös kustannuksiamme. Erityisesti EUR.1 -dokumenttien vahvistusaikataulujen rajoittaminen hankaloittaa toimintaamme”, Kuusela jatkaa. 

Tullilla on suuri merkitys ja vastuu Suomessa toimivien yritysten toimintaedellytysten ylläpitämisestä. On hyvä entistä enemmän siirtää julkisia palveluja sähköiseen muotoon ja lisätä hallinnon tuottavuutta. Näin ei kuitenkaan missään olosuhteissa saa tehdä yritysten kustannuksella. Päinvastoin, viranomaisen on toiminnassaan aina huomioitava myös tärkeä roolinsa Suomen yritystoimintaympäristön ja kilpailukyvyn kannalta. Kauppakamarit vaativat Tullia pitäytymään alkuperäisessä suunnitelmassa tuoda rajoituksia toimintaansa vasta vuosina 2018 - 2019, jolloin palvelut ovat saatavissa myös sähköisesti. 

Lisätietoja:   
Kemppi Oy:n varatoimitusjohtaja Mika Kuusela, p. 044 2899 336
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303
 

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Paivi Pulkki | Viimeksi muokattu: 28.01.2016 14:51