Yhdessä yritysten puolesta
13.12.2012 12:00

Tilinpäätös- ja veropäivä Hämeenlinnassa - Keskuskauppakamari: Korkea yhtiövero rasittaa yrityksiä

Suomen yhteisöverokanta ylittää jo selvästi EU:n keskiarvon. Suomi on jäämässä pahasti jälkeen myös naapurivaltioista. Ruotsi alentaa yhteisöverokantaa vuoden alusta 22 prosenttiin, ja Virossa se on 21 prosenttia.

Suomi on pieni reunavaltio ja naapurivaltioita korkeampi yhteisöverokanta heikentää maamme sopeutumista kansainväliseen kilpailutilanteeseen. Yhteisöverokannan tasolla on suuri merkitys yritysten sijainti- ja investointipäätöksiin. Ensi vuoden alusta Suomessa toteutettavat huojennukset ovat varsin vaatimattomia naapurimaiden toimiin verrattuna.

– Lisäksi yritysverotusta kiristää korkovähennysoikeuden rajoittaminen alkaen vuodesta 2014. Ruotsissa korkovähennysoikeuden rajaaminen on kytketty yhteisöverokannan alentamiseen ja samoin olisi tehtävä myös Suomessa, sanoo Järvikare.

- Virossa jakamattoman voiton verottomuus tukee yritysten rahoitustilannetta sekä antaa taloudellista liikkumavaraa uusien liiketoimintojen ja investointien kehittämiseen, toteaa Hämeen kauppakamarin hallituksen uusi jäsen, Voglia Oy:n toimitusjohtaja Markku Virtanen.

Yritykset tuottavat suuren osan verotuloista

Yhteisöveron lisäksi yritykset tuottavat verotuloja monella muulla tavalla. Esimerkiksi palkansaajien maksamien ansiotuloverojen kautta yrityksillä on huomattava välillinen vaikutus verotuottoihin.

Yhteisöverokannan voimakas alentaminen parantaisi nopeasti yritysten kilpailukykyä ja turvaisi työpaikkojen säilymistä. Koska työpaikat ylläpitävät yksityistä kulutusta, samalla pystytään kerryttämään arvonlisäveroa ja muita kulutusveroja. Yritysten toiminnalla on yhteiskunnan rahoituksen kannalta aivan olennainen merkitys.

Asunnonostajan kustannukset kasvavat

Asunto- ja kiinteistöosakkeiden varainsiirtovero nousee ensi vuoden maaliskuussa 1,6 %:sta 2 %:iin. Sen lisäksi veron laskentaperuste laajenee: veropohjaan luetaan jatkossa myös osakkeisiin kohdistuva velkaosuus. Tämä korottaa erityisesti uusien asuntojen ja liiketilojen varainsiirtoveroa. Muutoksen soveltamisajankohtaa lykättiin kahdella kuukaudella, jotta Verohallinto ehtii antaa ohjeet veron maksamisesta.

– Uusien asuntojen tuotannon ennakoidaan muutenkin vähenevän, joten muutos toteutetaan mahdollisimman huonoon aikaan, Järvikare toteaa.

Kulutusverotus kiristyy

Kaikkia arvonlisäverokantoja nostetaan ensi vuonna yhdellä prosenttiyksiköllä, mikä kasvattaa verotuottoja 830 milj. eurolla. Alv-kantojen korotus yhdistettynä palkkaverotuksen tasotarkistuksista luopumiseen leikkaa ostovoimaa.

– Tässä valtiontaloudellisessa tilanteessa veronkorotuksia ei voida täysin välttää, ja arvonlisäverotuksen korottaminen on silloin vähiten huono vaihtoehto, toteaa Järvikare.

Suurten perintöjen ja lahjojen verotus kiristyy

Suurten perintöjen ja lahjojen verotusta kiristetään jo toiseen kertaan lyhyen ajan sisällä. Ensi vuoden alusta lähtien 1 miljoonaa euroa ylittävistä perintöjen ja lahjojen osista alkaa mennä veroa 19 prosenttia aiemman 16 prosentin sijaan. Kiristyksen on tarkoitus olla väliaikainen vuosille 2013–2015. Käytännössä raja ylittyy vain harvoin, mutta esimerkiksi sukupolvenvaihdosten suunnittelussa se kannattaa ottaa huomioon.

Lisätietoja:
Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsen Markku Virtanen, puh. 0400 481 371
Keskuskauppakamarin johtaja Terhi Järvikare, puh. 040 708 8376

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 27.11.2014 07:33