Yhdessä yritysten puolesta
18.06.2013 10:48

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, tammi-maaliskuu, 2013

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 11,6 miljardia euroa ja tuonnin arvo 10,7 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo supistui viidellä ja tuonnin kahdeksalla prosentilla.

Pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 1,7 miljardia ja tuonnin 3,5 miljardia euroa. Viennin arvo pysyi ennallaan ja tuonnin arvo laski neljä prosenttia verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen. Pk-yritysten osuus kokonaisarvosta oli tuonnissa 24 % ja viennissä 13 %.

Lue Tullin katsaus täältä

Lähde:

Tulli - Tullen - Finnish Customs

Ulkomaankauppa- ja verotusosasto - Utrikeshandel och beskattning  - Foreign Trade and Taxation Tilastointi - Statistik - Statistics

email: tilastoyksikko@tulli.fi

tel +358-(0)20 690 603 / fax +358-(0)20 492 1860 www.tulli.fi Ulkomaankaupan tilastotietoja - Utrikeshandelsstatistik - Foreign trade statistics http://uljas.tulli.fi

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 28.10.2014 13:34