Yhdessä yritysten puolesta
12.09.2014 10:26

Seuraamme Venäjä-pakotteiden vaikutuksia alueemme yrityksiin

12.9.2014 Euroopan unioni on laajentanut Venäjään kohdistuvia pakotteitaan Ukrainan tilanteen johdosta

Kaikki uudet toimenpiteet ovat tulleet voimaan 12. syyskuuta 2014 (muutosten pääsisältö ks. http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=310108&contentlan=1&culture=fi-FI). 

Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetussa asetuksessa (EU) N:o 833/2014 muutossäädöksineen on asetettu rajoittavia toimenpiteitä pääomamarkkinoita, puolustustarvikkeita, kaksikäyttötuotteita sekä öljyntuotantoa ja -etsintää koskien (ks. tarkemmin http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=299145&nodeid=17354&contentlan=1&culture=fi-FI). Kaksikäyttötuotteet on lueteltu neuvoston asetuksessa (EY) N:o 428/2009. Puolustustarvikkeet on puolestaan lueteltu Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa (2014/C 107/01). Öljyn etsintään ja öljyntuotantoon liittyvien tuotteiden vientirajoitusten osalta asetuksen (EU) N:o 833/2014 liitteessä II luetellaan tullinimikkeet, joiden piiriin kuuluvien tuotteiden vienti on asetettu luvanvaraiseksi. Tullinimikkeet on liitteessä II lueteltu CN-koodeittan. Nimikkeet on liitteessä eritelty vähintään kuuden numeron tarkkuudella, joten kaikki mainitsemamme nimikkeet välillä 73 ja 82–87 eivät kyseisten rajoitusten piiriin kuulu. 

Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetuista rajoittavista toimenpiteistä on säädetty asetuksella (EU) N:o 692/2014 sekä muutossäädöksellä 825/2014. Krimiltä ja Sevastopolista peräisin olevat tuotteet on asetettu tuontikieltoon, minkä lisäksi on rajoitettu kuljetus-, telekommunikaatio- ja energiateollisuuteen sekä luonnonvarojen (öljy, kaasu ja mineraalit) hyödyntämiseen liittyviä vientejä Krimille tai Sevastopoliin sekä investointeja näiden alojen hankkeisiin siellä (ks. jälleen tarkemmin http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=299145&nodeid=17354&contentlan=1&culture=fi-FI). Asetuksen (EU) N:o 692/2014 liitteessä III on lueteltu sellaiset infrastruktuurin perustamiseen, hankkimiseen tai kehittämiseen liittyvät keskeiset laitteet ja teknologia, joihin vientirajoituksia kohdistuu. Tuotteet on jälleen lueteltu CN-koodeittain ja vähintään kuuden numeron tarkkuudella.15.8.2014 Lisätietoa tullinimikeryhmistä EU:n pakoteasetuksen mukaan päivitettyä tietoa: 

EU:n 1.8.2014 voimaan astuneilla pakotteilla on venäläisten pankkien rahoitukseen osallistumisen lisäksi pääasiassa vaikutuksia viejiin, joilla on toimituksia Venäjälle, Krimille ja Sevastopoliin ja joiden tuotekatteeseen sisältyy:
- öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tuotteiden vientirajoituksia
- kaksikäyttötuotteiden vientirajoituksia
- puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikieltoja
- tullinimikeryhmiä 73, 82, 84, 87 ja 89, joiden alla on tarkemmat tullinimikkeet -> Katso tarkat nimikkeet pakoteasetuksen liitteestä II

Lisätietoa vaadittavista vientiluvista ja pakotteiden vaikutuksista tulli-ilmoittamiseen (negaatiokoodit) löytyy Tullin verkkosivuilta. Tullin asiakastiedote 31.7.2014

 

14.8.2014 Venäjä-pakotteet vaikuttavat joka toiseen Hämeessä toimivaan yritykseen

EU:n pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet kohdistuvat joka toiseen Hämeessä toimivaan yritykseen joko epäsuorasti tai suoraan. Lue lisää vaikutuksista


12.8.2014 Ulkoasiainmisteriön kutsu - Ukrainan tilanteen johdosta asetetut Venäjä-pakotteet

Ulkoasiainministeriö kutsuu Venäjän viennissä toimivia yrityksiä perinteiselle vientivalvontaklinikalle ulkoasiainministeriöön.

Aika: torstai 21.8.2014 klo 9.00 – n. 11.30
Paikka: Ulkoasiainministeriö, Merikasarmi (A-talo, Engel-sali)

Ilmoittautumiset pyydetään 18. elokuuta 2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen vientivalvonta.um@formin.fi.

Lisätietoja tilaisuudesta - Huom! Tilaisuudesta on suora verkkolähetys 21.8.


7.8.2014 Venäjän vastapakotelista

Tuoteryhmät, joiden tuonti Venäjälle kiellettiin:
- Tuore, jäähdytetty tai pakastettu naudan- ja sianliha
- Siipikarjan liha ja siitä saatavat elintarvikkeet, suolattu, savustettu tai kuivattu liha
- Kala ja nilviäiset
- Elintarvikkeet, joissa on maitoa ja jotka on valmistettu kasviölyistä
- Kasviölyistä valmistetut tuotteet ml. juustot ja rahka
- Vihannekset
- Hedelmät ja pähkinät
- Makkarat ja vastaavat tuotteet lihasta

Kielto ei kata lastenruokia.

Maat joita tuontikielto koskee:
- EU
- Yhdysvallat
- Australia
- Kanada
- Norja

Venäjän vastatoimi eli maataloustuotteiden tuontikielto on julkaistu (venäjäksi) osoitteessa http://government.ru/media/files/41d4f8cdfeeb731522d2.pdf, josta löytyvät kiellon kattamien tuotteiden tullinimikkeet.

Tietojen mukaan tuontikielto alkaa 7.8.2014 ja on voimassa vuoden.

Lisätietoa Venäjä-pakotteista

Suomen tulli odottaa tietoa Venäjän tullilta ohjeista. Tuontikielto ei koske tuontia omaan käyttöön fyysisillä henkilöillä. Seuraa tullin sivustoja www.tulli.fi

 

EU:n pakotteet - 15.8.2014 Lisätietoa tullinimikkeistä EU:n pakoteasetuksen mukaan

EU:n 1.8.2014 voimaan astuneilla pakotteilla on venäläisten pankkien rahoitukseen osallistumisen lisäksi pääasiassa vaikutuksia viejiin, joilla on toimituksia Venäjälle, Krimille ja Sevastopoliin ja joiden tuotekatteeseen sisältyy:
- öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tuotteiden vientirajoituksia
- kaksikäyttötuotteiden vientirajoituksia
- puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikieltoja
- tullinimikeryhmiä 73, 82, 84, 87 ja 89, joiden alla on tarkemmat tullinimikkeet -> Katso tarkat nimikkeet pakoteasetuksen liitteestä II

Lisätietoa vaadittavista vientiluvista ja pakotteiden vaikutuksista tulli-ilmoittamiseen (negaatiokoodit) löytyy Tullin verkkosivuilta. Tullin asiakastiedote 31.7.2014

Verkkosivuja päivitetään ja tarvittavat tiedotteet julkaistaan pikaisesti. 

Vientilupia haetaan ulkoasiainministeriöltä.

Säädöstekstit on julkaistu EU:n Virallisessa lehdessä 31.7.2014 sekä Ulkoministeriön nettisivuilla.

 

Yhdysvaltain pakotteet

Yhdysvaltain pakotteista löytyy tietoa Treasuryn sivuilta. EU-maiden yrityksiä koskevat suoraan vain EU:n pakotetoimet, mutta laajaa kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten on syytä olla tietoisia myös niistä.

On Entities Within the Financial Services and Energy Sectors of Russia, Against Arms or Related Materiel Entities, and those Undermining Ukraine’s Sovereignty

On Russian Financial Institutions and on a Defense Technology Entity


Seuraa tilannetta myös mediassa - päivitämme tietoja Facebook-sivuillamme.

 

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 27.11.2014 07:34