Yhdessä yritysten puolesta
04.11.2015 14:01

Pirteämpi syksy ei vielä paranna yritysten näkymiä Hämeessä

Hämeen teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannenäkymiä lokakuussa normaalia vaisummiksi, selviää EK:n lokakuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Viime kuukausien hienoisesta piristymisestä huolimatta suhdannenäkymät ovat apeat”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. ”Saldoluku oli lokakuussa -14, kun heinäkuussa se oli -27.” Myös Hämeen palveluyritysten ja kaupan alan yritysten suhdannenäkymät ovat vaimeat. 

Lokakuussa teollisuus- ja rakennusalan yrityksistä hieman yli viidennes arvioi suhdanteiden heikkenevän ja lähes joka kymmenes paranevan lähikuukausina. Hämeen yritysten suhdanneodotukset ovat edelleen koko maan keskiarvoa vaisummat. 

Hämeen teollisuus- ja rakennusalan tuotanto lisääntyi aavistuksen verran heinä-syyskuussa ja tuotannon arvioidaan kasvavan kausivaihtelu huomioon ottaen hivenen myös loppuvuoden aikana. Tilauskirjat olivat lokakuussa hivenen normaalia ohuemmat, saldoluku -36, kun heinäkuussa saldoluku oli -29. 

Henkilökunnan määrä väheni lievästi syksyn alussa ja työvoima supistunee myös vuoden loppuun mennessä. 

Kaupan alan yrityksistä joka kymmenes odottaa suhdannenousua 

Kaupan alan yritysten suhdannenäkymät olivat samankaltaiset kuin kesällä; saldoluku oli lokakuussa -20, kun saldoluku heinäkuussa oli -21. Suhdannenousua odotti 10 % vastaajista ja kolmannes enteili tilanteen heikkenemistä seuraavan puolen vuoden aikana. 

”Näköpiirissä ei ole muutoksia nykytilanteeseen. Kysyntä on pääasiallisesti mollivoittoista”, arvioi Kesko Oyj:n aluejohtaja Timo Heikkilä

”Työttömyyden edelleen kasvaessa ja ostovoiman pysyessä matalana, on kaupan alalla odotukset vaimeat eikä kasvua odoteta. Loppuvuoden arvioidaan olevan alkuvuoden kaltainen”, toteaa Osuuskauppa Hämeenmaan talousjohtaja Risto Korkka

Myynnin ja henkilöstön määrät ovat laskeneet kaupan alan yrityksissä edelleen. Odotukset myynnin, henkilöstön määrän ja erityisesti kannattavuuden kehityksestä ovat heikot. 

Palveluyritysten myynti säilynee ennallaan lähikuukausina 

Hämeessä palvelualan yritysten suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -9, kun heinäkuussa saldoluku oli -12. Vastaajista 12 % arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa ja vain 3 % odotti paranemista. 

Hämeen palveluyritysten suhdannenäkymät ovat hieman koko maan keskiarvoa harmaammat. Myynti väheni hivenen syksyn aikana, mutta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna myynti pysyi ennallaan ja säilynee likimain muuttumattomana lähikuukausina. 

Palvelualan henkilökunnan määrä pieneni lievästi syksyn aikana ja työvoima supistunee hivenen myös loppuvuoden aikana. 

Lisätietoja:   
Kesko Oyj:n aluejohtaja Timo Heikkilä, p. 0500 496 170 (tavoitettavissa 4.11. klo 16.00 jälkeen)
Osuuskauppa Hämeenmaan talousjohtaja Risto Korkka, p. 050 030 1794
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013 (tavoitettavissa 4.11. klo 15.30 jälkeen) 

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Lokakuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 80 yritystä, jotka työllistävät lähes 12 000 henkilöä. 

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Paivi Pulkki | Viimeksi muokattu: 04.11.2015 14:04