Yhdessä yritysten puolesta
28.08.2013 10:20

Pekola ja Vallas jatkavat Suomen liikennejärjestelmien kehittäjinä

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan tavoitteena on edistää sujuvaa liikennettä, Suomen eri alueiden saavutettavuutta ja kansainvälisiä yhteyksiä. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää myös liikennejärjestelmien kehittämistä ja yritysten logistiikkakustannusten hillitsemistä.

Yritysten rasitteena kasvavat verot ja kuljetuskulut

Liikennevaliokunnan jäsen Risto Pekola korostaa yritysten kilpailukyvyn säilyttämistä. ”Valtiovallan on katkaistava erilaisten viranomaismaksujen ja verojen korotukset suomalaisen teollisuuden ja kuljetusyritysten kilpailukyvyn säilyttämiseksi”, vaatii Pekola.

Valiokunnan ajankohtaisena vaikuttamisen kohteena on rikkidirektiivin aiheuttamien kustannusten kompensoiminen yrityksille mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Ratkaisuksi kauppakamarit ovat yhdessä esittäneet väylämaksuista luopumista, joka kohdistuisi tasapuolisesti meriliikennettä käyttäviin yrityksiin.

Speed Group Oy on erikoistunut merikonttikuljetuksiin ja Vallas ehdottaa, että oikeudenmukaisuuden vuoksi rikkidirektiivin kustannuksia tulisi kompensoida suhteutettuna kuljetettavaan matkaan. ”Esimerkiksi raskaankaluston kokonaispainoon perustuvaa käyttövoimaveroa, ns. dieselveroa alentamalla kompensaatio suosii lyhempiä kuljetusmatkoja. Polttoaineveron alentaminen raskaalta kalustolta on siten oikeudenmukaisempaa”, toteaa Vallas. ”Kannatettava tapa on myös investoida infraan, joka mahdollistaa uusien kokonaispainojen mukaiset kuljetukset päätieverkostolla koko maassa”, Vallas jatkaa.

Keskuskauppakamarin hallitus vahvisti 21.8 valiokunnan uuden kokoonpanon. Valiokunta 2013–2014 kokonaisuudessaan: http://kauppakamari.fi/valiokunnat/liikennevaliokunta/

Lisätietoja:
Pekolan Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Risto Pekola, puh. 050 564 7700
Speed Group Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Vallas, puh. 0400 499 011
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 27.11.2014 07:33