Yhdessä yritysten puolesta
03.02.2016 10:00

”Nyt tarvitaan rytminmuutosta kasvun käynnistämiseksi”

Hämeen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannearvioissa on myönteisiä merkkejä, selviää EK:n tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Nyt todellakin tarvitaan rytminmuutosta, jotta kaikilla toimialoilla päästään positiiviseen vireeseen”, sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -1, kun lokakuussa se oli -14. Myös Hämeen palveluyritysten suhdannenäkymät ovat lievästi nousussa. 

Tammikuussa teollisuus- ja rakennusalan yrityksistä 16 % arvioi suhdanteiden heikkenevän ja 15 % paranevan. Hämeen yritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa. 

Hämeen teollisuus- ja rakennusalan tuotanto kasvoi hieman loka-joulukuussa kausivaihtelu huomioon ottaen. Tuotannon arvioidaan pysyvän likimain ennallaan alkuvuoden aikana. Lievästä noususta huolimatta tilausten määrä oli edelleen heikko, saldoluku -29, kun lokakuussa saldoluku oli -36. 

Henkilöstöä vähennettiin vuoden 2015 lopussa melko yleisesti ja työvoima supistunee hivenen myös lähikuukausina. 

Palvelualalla odotetaan lievää nousua 

Hämeessä palvelualan yritysten suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -2, kun lokakuussa saldoluku oli -9. Vastaajista 4 % odotti suhdanteiden paranemista ja 6 % heikkenemistä. 

Hämeen palvelualan yritysten suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Myynti pysyi likimain ennallaan loppuvuonna ja sen odotetaan lisääntyvän jonkin verran vuoden alkukuukausina. 

Palvelualalla työvoimaa palkattiin lisää alkutalven aikana, mutta lähikuukausina henkilökunnan määrän arvioidaan alenevan lievästi.


Lisätietoja:    Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303
 

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tammikuussa tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 95 yritystä, jotka työllistävät yli 14 000 henkilöä. 

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Paivi Pulkki | Viimeksi muokattu: 05.02.2016 10:33