Yhdessä yritysten puolesta
03.12.2015 13:00

Kauppakamari: Työn verotusta kevennettävä

Ansiotuloverotus kevenee ensi vuonna pieni- ja keskituloisilla ja kiristyy korkeammilla tulotasoilla. Kauppakamari pitää veronkiristyksiä ongelmallisena työnteon kannustavuuden näkökulmasta. ”Verotuksen kannustavuuteen ja ennakoitavuuteen on panostettava entistä enemmän”, sanoo Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell. 

Kemell puhui torstaina 3.12. Hämeenlinnassa Hämeen kauppakamarin järjestämässä tilinpäätös- ja veropäivässä verotuksen tulevista muutoksista. 

Euroopan komissio suosittelee Suomelle työn verotuksen keventämistä. Komissio varoitti Suomea korkeasta veroasteesta ja erityisesti ankarasta työn verottamisesta syyskuussa ilmestyneessä tutkimuksessaan. Tutkimuksen mukaan Suomessa verotuksen kiristäminen on riski veropohjan kestävyyden kannalta ja voi johtaa verotulojen vähentymiseen. 

“Kokonaisveroasteen pysäyttäminen on hyvä lähtökohta. Veroaste on jo tällä hetkellä niin korkea, että verojen keventäminen voisi johtaa verotulojen kasvuun. Veroasteen jäädyttäminen ei olekaan riittävä toimenpide, vaan verotuksen kannustavuuteen on panostettava tätä enemmän”, toteaa Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell. Kasvun aikaansaamiseksi Suomessa tarvitaan Kemellin mukaan yhä paremmin tuottavaa työtä ja sille tekijöitä. Työn ankara verottaminen on kasvun kannalta erityisen haitallista. 

“Moni miettii, kannattaako hakeutua paremmin palkattuun työhön, kun suurin osa lisäansiosta menee veroihin ja pakollisiin maksuihin. Hallituksen päätös kiristää tuloverotuksen progressiota onkin tässä suhteessa väärä viesti”, sanoo Kemell. Hän pitää erittäin tärkeänä, että hallitusohjelmaan kirjattu ansiotuloverotuksen lisäkevennys toteutetaan ja työnteon kannustavuutta lisätään kaikissa tuloluokissa. 

Ennakoitava verotus yritystoiminnan perusedellytys 

Verotuksen ennakoitavuus vaikuttaa osaltaan Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyyn. Ennakoitavuus on osa vakaata toimintaympäristöä, joka on yritystoiminnan keskeisimpiä edellytyksiä. Selkeän veropoliittisen linjan puuttuminen heikentää toiminnan suunnittelua ja odottamattomat lainsäädäntömuutokset aiheuttavat tarpeettomia lisäkustannuksia. Päätökset investoinneista ja toimintojen sijoittamisesta tehdään pitkällä aikajänteellä, joten ennakoitavuusvaatimus ulottuu yhtä hallituskautta pidemmälle. 

”Yrityksen maksukyvyn kannalta verotuksen ennakoitavuus on äärimmäisen tärkeä asia”, sanoo Asianajotoimisto Hannele Järvinen Ky:n asianajaja Hannele Järvinen. ”Yllättävä verotuspäätös tulee yrityksen tietoon yleensä aikaisintaan verovuotta seuraavan vuoden syyskuussa ja vaikuttaa myös kuluvan sekä seuraavan verovuoden maksettaviin ennakkoveroihin korottavasti. Verot ovat ulosmittauskelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä”, Järvinen jatkaa. "Verotuksen epävarmuus estää käytännössä asianmukaisen budjetin laatimisen.” 

Hallitusohjelman kirjaukset verotuksen ennakoitavuudesta eivät ole vielä konkretisoituneet lainsäädäntötoimiin. Toistaiseksi huomio kiinnittyy Verohallinnon toimintaan ja oikeuskäytännön kehittymiseen. 

Kuntaverolle katto 

Progressio kiristyy ensi vuonna, kun 450 miljoonan euron panostus työtulovähennykseen kohdistetaan pieni- ja keskituloisille ja valtion tuloveroasteikon kaksi ylintä tuloluokkaa yhdistetään. Tutkimuksen mukaan pienten ansiotulojen verotuksen keventäminen ei kuitenkaan ole tehokas toimenpide kannustinloukkujen lieventämiseksi, sillä erilaiset tuet vaikuttavat työnteon kannattavuuteen merkittävästi enemmän kuin verotus. 

Lisähaastetta verotukseen tuo vireillä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Uudistuksen myötä kunnilta häviää näiden palvelujen rahoitustarve ja osa kunnallisverosta siirtyy kerättäväksi muuta kautta. Kuntien pitäisi laskea omaa veroprosenttiaan vastaamaan muuttunutta tilannetta, mutta uhkana on Kemellin mukaan, että osa kunnista ei näin tule tekemään. 

“Kuntaveroa tulisikin hillitä lainsäädännön avulla vastaavasti kuin kiinteistöveron osalta on tehty. Näin voitaisiin varmistaa se, että kokonaisveroaste ei nouse kuntien veronkorotusten takia. Kuntataloutta pitäisi ensisijaisesti hoitaa toiminnan tehostamisella ja tehtävien uudelleenarvioinnilla”, sanoo Kemell.
 

Lisätietoja:   
Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell, p. 050 308 3188 
Asianajotoimisto Hannele Järvinen Ky:n asianajaja Hannele Järvinen, p. 040 501 7468

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Paivi Pulkki | Viimeksi muokattu: 03.12.2015 10:02