Yhdessä yritysten puolesta
17.11.2016 10:36

Kansainväliset pakotteet 24/2016

Finanssipakotteet

Syyria
 

Neuvoston 28.10.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1897 ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1893 lisätään  Syyrian tilanteen vakavuus huomioon ottaen kymmenen henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II oleviin luetteloihin luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Luetteloissa mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Neuvoston 14.11.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1985 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1984 lisätään 18 henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II oleviin luetteloihin luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Liitteissä mainittujen henkilöiden varat tulee jäädyttää ja heille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö
Komission 30.10.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1906 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 25.10.2016 tekemä päätös muuttaa kolmea  kohtaa niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, ja päivitetään sen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Ukrainan tilanne
Neuvoston 9.11.2016 voimaan tulleilla päätöksellä (YUTP) 2016/1961 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1955 lisätään kuusi henkilöä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä ja asetuksen (EU) N:o 269/2014  liitteessä I olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Kyseiset henkilöt valittiin Venäjän valtionduuman jäseniksi laittomasti liitetyistä Krimin autonomisesta tasavallasta ja Sevastopolin kaupungista. Kaksi duumaan valituista oli jo ennestään rajoittavien toimenpiteiden kohteena, joten heitä ei listattu toistamiseen. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Päätös (pdf)
Täytäntöönpanoasetus (pdf)

Matkustusrajoitteet


Syyria
Neuvoston 28.10.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1897 lisätään  Syyrian tilanteen vakavuus huomioon ottaen kymmenen henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Neuvoston 14.11.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1985 lisätään 18 henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Moldova
Neuvoston 30.10.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1908 jatketaan Moldovan tasavallan Transnistrian alueen johtoon kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä 31.10.2017 saakka. Päätöksen 2010/573/YUTP liitteessä olevassa luettelossa mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää. Luettelo on tällä hetkellä tyhjä.

Päätös (pdf)

Ukrainan tilanne
Neuvoston 9.11.2016 voimaan tulleilla päätöksellä (YUTP) 2016/1961 lisätään kuusi henkilöä päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Kyseiset henkilöt valittiin Venäjän valtionduuman jäseniksi laittomasti liitetyistä Krimin autonomisesta tasavallasta ja Sevastopolin kaupungista. Kaksi duumaan valituista oli jo ennestään rajoittavien toimenpiteiden kohteena, joten heitä ei listattu toistamiseen. Päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös (pdf)

Pakoteuutiskirje on ulkoministeriön säännöllinen uutisviesti EU:n pakotteissa tapahtuvista muutoksista sekä pakotteiden soveltamisesta.

Lisätietoja pakotteista löydät ulkoasiainministeriön verkkosivuilta: formin.finland.fi/pakotteet

Huomautus: Ajantasaiset ja oikeudellisesta sitovat tekstit löytyvät vain EU:n Virallisesta lehdestä verkkosivuilta: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=fi

Luonut: Nina Karilahti | Viimeksi muokattu: 17.11.2016 10:44