Yhdessä yritysten puolesta
06.05.2015 11:55

Heikko kannattavuus nakertaa yrityksiä Hämeessä

800x300

Hämeen teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät ovat pysyneet lievästi miinuksella alkuvuoden aikana, selviää EK:n huhtikuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Hämeen vastaajien suhdannearviot ovat koko maan keskiarvoa vaisummat”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. Myös Hämeen palveluyritysten suhdannetilanne pysyi alkuvuoden vähän tavanomaista heikompana. 

Teollisuus- ja rakennusalan yritysten lähikuukausien suhdanneodotusten saldoluku oli huhtikuussa tammikuun tavoin -15. ”Saldoluku on koko maan toiseksi heikoin”, Aaltio kertoo. 

”Yritysten kannalta tilanne on edelleen odottava. Näkyvissä ei ole riittävän voimakasta positiivista nostetta, jotta yritykset investoisivat, sanoo FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman. ”Investoinnit eivät ole enää ainoastaan rahoituksesta kiinni.” 

Hämeessä teollisuus- ja rakennusalalla kannattavuus on jäänyt hintojen laskun myötä vuoden takaista heikommaksi. 

”Myynnistämme 90 % menee vientiin EU- /EFTA -alueelle”, kertoo Suomen Kuitulevy Oy:n toimitusjohtaja Sakari Wallin. ”Monissa maissa on orastavaa elpymistä. Markkinoilla on kuitenkin enemmän tarjontaa kuin kysyntää, joten Suomen kustannuskilpailukykytekijöiden merkitys on suuri”, Wallin jatkaa. 

Teollisuus- ja rakennusalan tuotanto on laskusuunnassa ja supistunee kausitekijät huomioon ottaen myös kesän aikana. Tilauskirjat ovat pysyneet normaalia ohuempina, saldoluku on -36. 

Rakennusosakeyhtiö Hartelan aluejohtaja Olli-Pekka Teerijoki uskoo rakennusalan kasvuun ensi vuonna. ”Asuntokauppa käy nyt hyvin, joten pientä optimismia jo syksyn osalta on olemassa ja tätä tukee myös rahastojen sekä yleishyödyllisten rakennuttajien kiinnostus Lahden seudun logistisesti hyviin sijainteihin”, arvioi Teerijoki. 

Teollisuus- ja rakennusalan henkilökunnan määrä on säilynyt alkuvuoden aikana likimain ennallaan, mutta kausivaihtelut huomioiden työvoima pienentynee aavistuksen verran keväällä ja alkukesällä. 

Palvelualalla myynnin ennakoidaan kasvavan kesän myötä 

Vastanneiden yritysten suhdanneodotukset ovat palvelualalla melko lähellä koko maan keskiarvoa. Myynti laski lievästi alkuvuoden aikana, mutta sen ennakoidaan kasvavan hivenen kesän myötä. 

Hämeessä palvelualan yritykset uskovat suhdanteiden jatkuvan pääosin ennallaan kevään ja kesän ajan. Palvelualalla suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -1, kun vastaava saldoluku oli tammikuussa -14. 

Kannattavuus on vuoden takaisesta hieman heikentynyt kustannusten noususta johtuen. 

Palvelualalla henkilökuntaa vähennettiin talvella melko yleisesti. Työvoima supistunee edelleen hieman kevään ja alkukesän aikana. 

Lisätietoja:   
FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman, p. 050 336 9114
Rakennusosakeyhtiö Hartelan aluejohtaja Olli-Pekka Teerijoki, p. +358 50 351 8315
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013 

Barometrijulkaisu on luettavissa EK:n verkkosivuilla osoitteessa www.ek.fi 

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Huhtikuussa 2015 tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 83 yritystä, jotka työllistävät yli 13 000 henkilöä. 

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Paivi Pulkki | Viimeksi muokattu: 06.05.2015 11:59