Yhdessä yritysten puolesta
25.02.2016 12:27

Hämeessä kesätyöpaikkojen määrä samalla tasolla kuin vuosi sitten

800x300

Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksissä on ensi kesäksi tarjolla yli 2000 kesätyöpaikkaa. Tieto perustuu kauppakamarin helmikuussa tekemään kesätyöpaikkakyselyyn. ”Jäsenyritystemme tarjoamat kesätyöpaikat pysyvät samalla tasolla kuin viime vuonna”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. ”Toisaalta teimme tänä vuonna kyselyn kuukautta aiemmin ja kesätyöpaikkoja tulee varmasti vielä tarjolle”, rohkaisee Eerikäinen nuoria. 

Kolmannes vastanneista kertoo taloussuhdanteen vaikuttavan melko tai todella paljon kesätyöpaikkojen määrään. Yrityksistä 13 % ilmoittaa palkkaavansa enemmän, 73 % yhtä paljon ja 14 % vähemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna. 

Palvelualalla 17 %, rakennusalalla 15 % ja kaupan alalla 14 % toimivista yrityksistä ilmoittaa palkkaavansa enemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna. Vastanneista yrityksistä 17 % ei ollut vielä päättänyt kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. 

”Palkkaamme kesätyöntekijöitä enemmän kuin vuonna 2015”, sanoo Resta Invest Oy:n toimitusjohtaja Outi Mertamo. ”Taloustilanteesta huolimatta toimintamme on laajentunut ja sen myötä myös kesätyöntekijöiden tarve on lisääntynyt merkittävästi edelliskesään nähden. Yhteensä palkkaamme yli 10 kesätyöntekijää tulevaksi kesäksi”, Mertamo kertoo. 

YIT Rakennus Oy:n aluejohtaja Jukka Pohjola kertoo, että kesätyöhakemuksia on tullut jo riittävästi.
”Saapuneiden hakemusten perusteella rekrytoimme rakennusalaa opiskelevia esimerkiksi ammattikorkeakoulusta tai ammattiopistosta ja rakennusalalle pyrkiviä. Lähtökohtana on, että kesätyöharjoittelusta on ammatillista hyötyä valitulle henkilölle”, Pohjola toteaa. 

”Forssan seudulla yrityksistä jopa 21 % sekä Hämeenlinnan ja Lahden seudulla 13 % ilmoittaa palkkaavansa enemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna”, kertoo Eerikäinen. ”Näkymät ovat huomattavasti kohentuneet Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla viime vuodesta, jolloin vain 5 % forssalaisista ja 6 % hämeenlinnalaista yrityksistä kertoi palkkaavansa enemmän kesätyöntekijöitä kuin aiemmin.” 

”Forssan seudun kannalta on myönteistä, että kesätyöntekijöitä palkataan enemmän kuin viime vuonna”, sanoo Envor Group Oy:n toimitusjohtaja Asko Hänninen. ”Seudulla on monia hyviä hankkeita ja teollisuustiloja on otettu uudelleen käyttöön. Muun muassa rakennustarviketeollisuuden, telakkateollisuuden alihankintaverkosto ja kiertotalouden kasvu voivat toimia positiivisina tekijöinä”, Hänninen arvioi. 

Kustannukset rokottavat kesätyöntekijöiden palkkaamista 

Kolmannes vastanneista kertoo palkkakustannusten rajoittavan kesätyöntekijöiden palkkaamista. Lisäksi lähes viidennes toteaa, että organisaation tarpeisiin sopivia kesätyöntekijöitä ei ole saatavilla. 

Kesätyöntekijöiden palkkaamista yrityksiin helpottaisivat taloudellinen tuki työnantajalle, esimerkiksi palkkatuki, yhteistyön lisääminen oppilaitosten kanssa ja mahdollisuus maksaa kesätyöntekijälle laskulla. 

Kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi yritykset tekevät pääasiassa yhteistyötä oppilaitosten kanssa, mutta myös alueella järjestettävät rekrytointitapahtumat ovat nousseet arvoonsa. ”Alueemme rekrytointitapahtumat ovat lisääntyneet ja toimijat ovat vahvistaneet yhteistyötä yritysten ja nuorten kohtaamiseksi”, Eerikäinen sanoo. Hämeen kauppakamari on tänä vuonna ollut yhteistyökumppanina Hämeenlinnan seudun Tekijä2016-tapahtumassa sekä Päijät-Hämeen Kesätyötreffit-tapahtumassa. 

Yritykset tarjoavat kesätöitä erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoille, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä yliopisto-opiskelijoille. 
 

Lisätietoja:   
Envor Group Oy:n toimitusjohtaja Asko Hänninen, p. 040 451 0901
Resta Invest Oy:n toimitusjohtaja Outi Mertamo, p. 045 326 4401
YIT Rakennus Oy:n aluejohtaja Jukka Pohjola, p. 0400 216 618
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, p. 040 739 9303 

 

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Paivi Pulkki | Viimeksi muokattu: 25.02.2016 12:44