Yhdessä yritysten puolesta
25.06.2013 10:25

Hämeeseen kiinteistönvälitysalalle 13 uutta laillistettua välittäjää

–LKV-kokeeseen osallistui alueeltamme 39 henkilöä, joista 12 läpäisi kokeen, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. LVV-kokeen suoritti alueeltamme yksi henkilö. Välittäjäkoe on erittäin vaativa ja kokeen hyväksytty suorittaminen on osoitus henkilön todellisesta ammattipätevyydestä.

Helsingissä, Tampereella ja Oulussa 4.5.2013 järjestettyyn laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV) -kokeeseen osallistui yhteensä 516 henkilöä, joista sen suoritti hyväksytysti 189 eli 37 % osallistujista. Laillistettu vuokrahuoneistonvälittäjä (LVV) -kokeeseen osallistui 32 henkilöä, joista kokeen suoritti hyväksytysti 15 eli lähes puolet osallistujista.

Kokeen kiinnostavuutta lisää lainmuutos, jonka perusteella vuoden 2016 alusta alkaen jokaisessa välitysliikkeen toimipaikassa on vähintään puolella välittäjistä oltava välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Lainsäädäntöesityksen tavoitteena on välitystoimintaan osallistuvien henkilöiden ammattipätevyysvaatimuksia laajentamalla parantaa välityspalveluiden laatutasoa. – Kuluttajien edun kannalta välityspalveluiden korkealla laadulla on keskeinen merkitys, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Monet osallistuvat kokeeseen liian kevyesti valmistautumalla

Voimassa olevan lain mukaan välitysliikkeen toimipaikassa välitystoimintaan osallistuvista henkilöistä vain yhdellä on oltava LKV-pätevyys. Myyntineuvottelijat ovat usein vastanneet esittelyistä ja myyntityöstä. LKV-kokeen suorittanut välittäjä vastaa kauppojen oikeellisuudesta. Lakimuutoksen myötä entistä useammalla myyntityötä tekevällä on alan laajempi osaaminen, joka on sekä asiakkaan että kiinteistönvälitystoimiston etu.

Huoneistokeskus Oy Hämeenlinnan toimistossa työskentelevä kiinteistönvälittäjä, LKV Antti Ordning piti koetta vaikeana, mutta ei mahdottomana. – Hyvä yrityksen sisäinen valmennus ja koulutus sekä huolellinen itsenäinen harjoittelu ennen koetta mahdollisti kokeen läpäisemisen ensimmäisellä yrityksellä, Ordning kertoo.

Päijät-Hämeen Osuuspankin asiakkuusjohtaja, LKV Hannu Väänänen piti LKV-koetta erittäin haastavana.
– Halusin kehittää itseäni ja osaamistani, Väänänen kertoo. Koealue on laaja kiinteistöalan lainsäädäntöineen ja kokeesta on vaikea selviytyä ilman huolellista valmistautumista. Itse osallistuin LKV-kokeeseen valmistautuvaan koulutukseen ja kävin systemaattisesti läpi alaan liittyvää kirjallisuutta sekä vanhoja kokeita ja niiden arvosteluperusteita. – Työnteko kannatti ja läpäisin kokeen ensimmäisellä yrittämälläni.

Vain LKV-kokeen hyväksytysti suorittanut saa käyttää kiinteistönvälittäjä-nimikettä tai LKV-lyhennystä. Nimikettä vuokrahuoneiston välittäjä tai asunnon välittäjä saa käyttää vain LKV- tai LVV-kokeen suorittanut henkilö.

Keskuskauppakamarin järjestämiin LKV-kokeisiin on osallistunut vuodesta 2001 lähtien yli 8500 kokelasta, joista yli 3000 on suorittanut kokeen hyväksytysti.

Kokeissa hyväksyttyjen nimet, asuinpaikkakunnat, koesisältö sekä arvosteluperusteet ovat nähtävillä osoitteessa http://kauppakamari.fi/koulutus-tutkinnot-kokeet/lkv-ja-lvv-koe/uudet-lkv-ja-lvv-kiinteistonvalittajat/

Keskuskauppakamarin välittäjälautakunta järjestää välittäjäkokeet kahdesti vuodessa. Seuraavat kokeet järjestetään 16.11.2013.

Lisätietoja:
Huoneistokeskus Oy Hämeenlinnan toimiston kiinteistönvälittäjä, LKV Antti Ordning, puh. 040 167 7703
Päijät-Hämeen Osuuspankin asiakkuusjohtaja, LKV Hannu Väänänen, puh. 0500 403 922
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013
Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen, puh. 09 4242 6265

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 27.11.2014 07:33