Yhdessä yritysten puolesta
13.10.2015 10:36

Hämeen kauppakamarin yritysbarometri 2/2015: Hämeen synkissä näkymissä myös hyviä uutisia

800x300

Hämeen kauppakamarin syys-lokakuussa tekemään barometrikyselyyn vastanneista yrityksistä 36 % arvioi liikevaihtonsa olevan tänä vuonna suurempi verrattuna viime vuoteen. ”Yritysten arviot liikevaihdon paranemisesta ovat laskeneet keväästä. Saldoluku oli keväällä +19 ja nyt syksyllä +8”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. 

Vastanneet yritykset uskovat liikevaihdon laskevan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Vielä huhtikuussa saldoluku oli +18 ja nyt +7. Samoin investointihalukkuus on laskenut keväästä, jolloin saldoluku oli -3 ja syksyllä -13. 

”Markkinoilla on selvästi nähtävissä vilkastumista ainakin meidän sektorilla”, sanoo FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman. ”Varsinkin teollisuudessa suunnitellaan uusia investointeja, jotka ovat selkeästi lisänneet kysyntää. Ongelmana on kuitenkin uskallus tehdä lopullisia päätöksiä investoinneista. Pitkä epävarmuus monella alalla on tehnyt yrityksistä äärimmäisen, ehkä liiankin varovaisia.” 

Yritysten vientinäkymissä ja tilauskannoissa on näkyvissä lievää laskua verrattuna kevääseen. Viennin saldoluku on +1 ja tilauskannan -6, kun vastaavat luvut keväällä olivat +5 ja +4. Vastanneista kolmannes uskoo tilauskannan pysyvän yhtä suurena ja neljännes kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. 

”Venäjän ja Kiinan markkinoiden heikkoudet leikkaavat muun muassa kasvua ja vaikuttavat moniin vientiyrityksiin, kuten meihin”, toteaa Dieffenbacher Panelboard Oy:n toimitusjohtaja Kari Simolin. ”Kesä on ollut kuitenkin menestyksellinen. Olemme saaneet uusia tehdastilauksia Euroopasta, Etelä-Amerikasta ja Kaakkois-Aasiasta. Palkkaamme lähiaikoina kuusi uutta insinööriä sähköautomaation tehtäviin.” 

Yrityksistä 73 % kertoo henkilöstömääränsä olevan yhtä suuri tai suurempi verrattuna viime vuoteen. Seuraavien kuuden kuukauden aikana 62 % arvioi työntekijämäärän pysyvän samana ja 15 % hieman kasvavan. 

Epävakaista näkymistä huolimatta tulevaisuudelta odotetaan parempaa 

Lähes neljännes vastanneista pitää toimialansa yleistä tunnelmaa optimistisena. Tulevaisuuden odotukset ovat positiivisempia. 

”Tämä vuosi on haastava, mutta tulevaisuus näyttää myyntituotteiden osalta paremmalta”, kertoo Kylmäkärki Oy:n toimitusjohtaja Aaretti Sipilä. ”Uskon, että pystymme kasvattamaan myyntiämme syksyn aikana ja toiminnassa on aina myös tehostamisen mahdollisuuksia.” 

Korkeista työttömyysluvuista huolimatta yli viidenneksellä yrityksistä on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Lisäksi yritysten toimintaa rajoittavat riittämätön kysyntä ja käyttöpääoman puute. 

Lisätietoja:   
Dieffenbacher Panelboard Oy:n toimitusjohtaja Kari Simolin, p. 040 544 8567
Kylmäkärki Oy:n toimitusjohtaja Aaretti Sipilä, p. 041 437 0056
FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman, p. 050 336 9114
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013 

Syys-lokakuussa (29.9.-8.10.2015) tehtyyn kyselyyn vastasi 195 Hämeen kauppakamarin jäsenyritystä ja vastausprosentti on 25 %. 

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Paivi Pulkki | Viimeksi muokattu: 13.10.2015 10:41