Yhdessä yritysten puolesta
07.05.2014 10:00

Hämeen kauppakamarin yritysbarometri 1/2014: Varovaisuus hillitsee yritysten toimintaa Hämeessä

Vastanneista yli kolmannes arvioi yrityksensä liikevaihdon olevan seuraavien kuuden kuukauden aikana suurempi ja lähes joka toinen arvioi sen pysyvän yhtä suurena. Vajaa viidennes kuvaa toimialansa yleistä tunnelmaa optimistiseksi. ”Pieniä valonpilkahduksia on jo. Pyörät pitää saada pyörimään”, eräs vastaajista korostaa.

"Positiivisia merkkejä on nähtävissä, kuten Teknologiateollisuuden alkuviikon katsauksessakin todetaan”, sanoo Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Tapani Kiiski. ”Toisaalta Ukrainan kriisi selvästi lisää epävarmuutta tärkeillä Venäjän markkinoilla monille suomalaisille yrityksille, myös Rautelle,” Kiiski jatkaa.

”Jotta pääsemme mukaan Euroopassa orastavaan ja Amerikassa jo voimistuneeseen kasvuun, on kilpailukyvystä huolehtiminen ensiarvoisen tärkeää”, korostaa Kiiski. ”Julkisen sektorimme paisuminen ja siitä suomalaiselle työlle aiheutuvat lisäkustannukset on saatava loppumaan ja työn tuottavuus kaikilla aloilla parantumaan."

Yritysten toimintaa rajoittaa riittämätön kysyntä. Myös epäily toiminnan kannattavuudesta nousee esille. ”Vaikka työtä sinällään on paljon, siitä saatava ansainta pienenee koko ajan”, toteaa eräs vastaajista. ”Byrokratia tuo paljon lisäkuluja pk-yrityksiin ja tekee toiminnasta jopa kannattamatonta”, eräs vastaajista kritisoi.

”Pk-yritysten rahoituksessa jo hieman kasvua”

Joka toinen vastanneista yrityksistä kertoo investointiensa pysyneen yhtä suurina ja yli kolmannes arvioi niiden olevan pienemmät verrattuna viime vuoteen.

Viidennes yrityksistä ilmoittaa viennin olevan tänä vuonna yhtä suuri ja 14 % suurempi kuin viime vuonna.

Nordea Pankin aluejohtaja Antti Hyvärinen kertoo, että pk-yritysten rahoituksessa on jo hieman kasvua. ”Yritykset hakivat rahoitusta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vilkkaammin kuin edellisvuoden vastaavana aikana”, toteaa Hyvärinen. Nordean yritysluottokanta kasvoi hieman niin Päijät-Hämeessä kuin koko maassa. Muualla euroalueella pankkilainojen osuus yritysrahoituksesta on pienentynyt useita vuosia peräkkäin. ”Yritykset kiinnittävät myös entistä enemmän huomiota valuuttariskien ja pitkäaikaisten rahoitusten korkoriskien suojaamiseen”, Hyvärinen jatkaa.

”Talouslääkkeitä haetaan kulusäästöillä”

Yli kolme neljäsosaa kertoo henkilöstömääränsä olevan yhtä suuri tai suurempi verrattuna viime vuoteen. Seuraavien kuuden kuukauden aikana 69 % arvioi työtekijämäärän pysyvän samana ja viidennes arvioi henkilöstömäärän hieman kasvavan.

Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Juhani Törmä toteaa, että palvelualalla ei näy vielä kasvun merkkejä. ”Julkisen sektorin säästötoimet, vaisu työllisyystilanne, ostovoiman heikkeneminen sekä yritysten riittämättömät kasvunäkymät vaikuttavat kokonaisuutena palvelusektorin kehitykseen”, sanoo Törmä.

Yli kolmannes yrityksistä kertoo tilauskantansa olevan yhtä suuri ja neljännes suurempi verrattuna vuodentakaiseen. Tilauskannan kasvuun uskoo kolmannes ja 43 % uskoo sen pysyvän samana seuraavien kuuden kuukauden aikana.

”Säästölinja näkyy selkeästi ja tilausten eteen joudutaan tekemään aiempaa lujemmin töitä. Esimerkiksi kuntoutuspalveluissa tilanne on ollut vaikea jo pitkään”, Törmä jatkaa. ”Talouslääkkeitä haetaan kulusäästöillä. Tuotannon kasvun viriäminen ja yritysten toimintanäkymien oleellinen parantuminen olisivat nyt tarpeen. Tällöin voisi odottaa kohennusta kaupan ja palvelujen näkymiin sekä yleiseen työllisyystilanteeseen”, uskoo Törmä.

EK: Teollisuudessa ja rakentamisessa lieviä nousuodotuksia Hämeessä

EK:n tekemän suhdannebarometrin mukaan Hämeen teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät ovat kohentuneet alkuvuoden aikana ja niiden ennakoidaan paranevan kevään ja kesän kuluessa. Hämeessä yritysten näkymät ovat koko maan keskiarvoa paremmat.

Myös teollisuuden ja rakentamisen tuotannon odotetaan lisääntyvän hieman kevään ja alkukesän aikana. EK:n barometrissa joka toinen piti kysyntää riittämättömänä, mutta viidennes odotti suhdanteiden paranevan.

Palvelualan osalta suhdannetilanne on EK:n barometrin mukaan hieman normaalilukemia heikompi. Myynnin ennakoidaan kuitenkin lisääntyvän lievästi lähikuukausina ja henkilökunnan määrän pysyvän keskimäärin muuttumattomana.

Lisätietoja:
Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Tapani Kiiski, p. 0400 814 148
Nordea Pankin aluejohtaja Antti Hyvärinen, p. 050 356 9036
Kiipulasäätiön toimitusjohtaja Juhani Törmä, p. 0500 482 192
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013
EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen, p. 040 556 8884

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Luonut: Anonymous | Viimeksi muokattu: 27.11.2014 07:34